HTML
Sida 32

första sidanföregående sidanästa sidasista sidanHTML InformationHTML Index

Öppna en länk i nytt eller samma fönster

Öppan en länk på olika vis i olika fönster med mera

 
Länk HTML-kod

 

Sök på Internet
Öppnas i samma fönster

 

<a href="http://w1.920.telia.com/~u92001178/tess-search2.htm" target="_top">Sök på Internet</a>
Sök på Internet
Öppnas i nytt fönster
<a href="http://w1.920.telia.com/~u92001178/tess-search2.htm" target="_blank">Sök på Internet</a>

 

Konrad
Öppna en liten bild
i samma fönster
<A HREF=# onClick="window.open('html132konrad.htm','Hästbild','WIDTH=195, HEIGHT=280')">Konrad</A>Öppna en liten bild i samma fönster