Lantmäterimuseet Luleå

Föremål nr Lml 228

Linjeflyttare

Förvärvsuppgifter NLLF

Tillverkare mm J P Ljungström (enl beskrivningen)

Till registret