Nirmal Verma

av Tomas Lšfstršm

 

 

Nirmal Verma Šr en av de frŠmsta novellfšrfattarna i den moderna hindilitteraturen. Han fšddes 1929 i Shimla i norra Indien. Fadern var tjŠnsteman i den koloniala fšrvaltningen och fram till den indiska sjŠlvstŠndigheten 1947 tillhšrde familjen samhŠllets švre skikt. Efter studier i historia vid St. StephenÕs College, Delhi University, bšrjade han undervisa som universitetslŠrare. Han publicerade sina fšrsta noveller pŒ hindi 1950.

Nirmal Verma influerades av Mahatma Gandhi och brukade besška hans ÓmorgonbšnerÓ i Delhi i slutet av 1940-talet (Gandhi mšrdades 1948); en annan andlig vŠgledare var Sri Ramana Maharishi. Samtidigt var Verma medlem i CPI(M), indiska kommunistpartiet, som han dock lŠmnade i och med Ungern-krisen 1956.

I tio Œr bodde han med sin familj i Prag i dŒvarande Tjeckoslovakien, dŠr han arbetade som šversŠttare pŒ Orientaliska Institutet. Han šversatte under denna tid flera tjeckiska fšrfattare till hindi, dŠribland Karel Capek och Milan Kundera. NŠr Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien och krossade Prag-vŒren 1968 flyttade han med familjen till London. Han ŒtervŠnde sedan ensam till Indien dŠr han pŒ senare Œr var bosatt i Delhi tillsammans med sin andra hustru, den trettio Œr yngre hindipoeten Gagan Gill.

Verma tillhšrde premiŠrminister Indira Gandhis kritiker pŒ 1970-talet, engagerade sig i tibetanska protester mot Kina, fšrsvarade Salman Rushdie och yttrandefriheten men nŠrmade sig mot slutet en konservativ, nŠrmast hindufundamentalistisk samhŠllssyn. PŒ 1980-talet undervisade han i creative writing vid kulturcentret Bharat Bhavan i Bhopal. Han avled 2005 i Delhi.

Nirmal Verma Šr kŠnd frŠmst som novellfšrfattare. Han har dock Šven skrivit romaner, dŠrtill resebšcker frŒn Europa och en rad essŠer om religion, psykologi och kultur, bland annat litteraturteoretiska verk om novellen som litterŠr genre. I sitt berŠttande har han influerats av Thomas Mann, Virginia Woolf och Albert Camus.

Han var tillsammans med Bhisham Sahni och andra hindifšrfattare en fšrgrundsfigur i nayi kahani (Ónya berŠttelsenÓ), den modernistiska litterŠra ršrelsen kring 1960 som bršt med den tidigare socialrealismen och ršrde sig i riktning mot existentialismen. Hans debutbok, novellsamlingen ÓParindeÓ(1959), var en milstolpe fšr den nya ršrelsen. Den fšrsta romanen, ÓVe DinÓ (1964), handlar om en indisk student i Prag. …verhuvudtaget har han varit en centralgestalt i den moderna indiska litteraturen och medverkat till att fšrfattarna tagit upp nya Šmnen som urbaniseringen och storfamiljens upplšsning.

Flera av Nirmal Vermas bšcker finns šversatta till engelska, dŠribland novellsamlingarna ÓThe World ElsewhereÓ (1988), ÓThe Crows of DeliveranceÓ (1991) och ÓThe Last WildernessÓ (2002), romanen ÓDark DespatchesÓ (1993) och essŠsamlingen ÓWord and MemoryÓ (1989).

PŒ sin lŒgmŠlda, ŒterhŒllsamma prosa tar Verma upp existentiella frŒgor om individ och kollektiv, ensamhet och relationer, liv och dšd. SŒ till exempel i romanen ÓA Rag Called HappinessÓ som handlar om en teatergrupp i Delhi vars medlemmar har olika fšrhŒllningssŠtt till omvŠrlden och dŠr Œngesten leder till dramatiska beslut. Flera av novellerna i ÓThe Crows of DeliveranceÓ har sjŠlvbiografisk grund: immigration och exil i Centraleuropa, en fader pŒ besšk hos hustru och dotter i London, en europeiserad students frŠmlingskap i den indiska uppvŠxtmiljšn.

Hans fšrfattarskap prŠglas i hšg grad av begrepp som ensamhet, švergivenhet och saknad. Men han kunde ocksŒ vara en skarp samhŠllskritiker, vilket mŠrks inte minst i romanen ÓRaat Ka ReporterÓ (ÓNattreporternÓ, pŒ engelska ÓDark DespatchesÓ), en Kafka-liknande skildring av hur ordet, demokratin och mŠnniskans vŠrdighet fšrrŒddes under the Emergency, Indira Gandhis undantagstillstŒnd pŒ 1970-talet.

Nirmal Verma Šr šversatt till en rad indiska och europeiska sprŒk och har belšnats med flera priser och utmŠrkelser, bland annat Jnanpith-priset som Šr den finaste litterŠra belšningen i Indien.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm