Vikram Seth

av Tomas Lšfstršm

 

 

Vikram Seth Šr en av de mest mŒngsidiga indiska-engelska fšrfattarna i den litterŠra generation som debuterade under 1980-talet.

Han fšddes 1952 i en vŠlsituerad bengalisk familj i Calcutta. Hans far var fšretagare i skobranschen och modern var jurist. Efter skolgŒng i Indien bedrev han universitetsstudier i Oxford (England), Nanjing (Kina) och Stanford (Kalifornien). Han doktorerade i ekonomi vid Stanford University 1979, passade samtidigt pŒ att ta en kurs i creative writing och var en tid redaktšr fšr Stanford University Press. I Nanjing studerade han klassisk kinesiska fšr att kunna lŠsa och šversŠtta kinesisk lyrik.

Han har i sitt skrivande stŠndigt pršvat nya litterŠra genrer: lyrik och lyrikšversŠttning, reseskildring, versberŠttelse, indisk generationsroman, europeisk relationsroman, operalibretto, barnbok, biografi É Han Šr mest kŠnd som romanfšrfattare men har sjŠlv sagt att han nog i sjŠlva verket snarare Šr poet eller ekonom.

Vikram Set Šr musikaliskt begŒvad, spelar indisk flšjt och har en utmŠrkt sŒngršst; han sjunger sŒvŠl hindisŒnger som Schubert. Han har varit bosatt i England och USA men bor numera i Delhi.

Seth debuterade 1980 med en diktsamling, ÓMappingsÓ (1980), som ocksŒ inkluderade šversŠttningar av bland andra hindipoeten Suryakant Tripathi Nirala. Under sin studietid i Kina gjorde han en lŠngre liftarresa genom Sinkiang och Tibet som han skildrade i en personlig reportagebok som kom 1983, ÓFrom Heaven LakeÓ. ÓGolden GateÓ (1986) Šr en roman i versform (nŠrmare 700 sonetter med oklanderlig rimflŠtning) som med viss ironi och inspiration frŒn Pusjkin portrŠtterar amerikansk medelklass i bland annat San Francisco pŒ 1980-talet.

Vikram Seths stora publika genombrott kom med den mycket omfŒngsrika romanen ÓEn lŠmplig ung manÓ (1993, ÓA Suitable BoyÓ), skriven i traditionell realistisk romanform. BerŠttelsen om den modernt sjŠlvstŠndiga flickan Lata Mehra, hennes vardagstillvaro i staden Brahmpur med vŠnner och skolkamrater och hennes friare med deras olikartade familjebakgrunder Šr sŒ rik och detaljerad att den trots sina nŠrmare 1400 sidor bara omfattar knappt tvŒ Œr (1951-52) av huvudpersonens och nationens historia. Boken lŠr vara den lŠngsta roman som publicerats i England sedan Samuel Richardsons ÓClarissaÓ pŒ 1700-talet. Vikram Seths fšrebilder har varit klassiska europeiska romaner frŒn 1800-talet, som till exempel Tolstojs ÓKrig och fredÓ.

ÓArion och delfinenÓ (1994, ÓArion and the DolphinÓ) Šr ett libretto till en opera som framfšrdes av English National Opera 1994.

ÓKŠrlekens musikÓ (1999, ÓAn Equal MusicÓ) Šr en relationsroman i brittisk miljš med en beršmd strŒkkvartett i centrum. Pianisten Julia och violinisten Michael tvingas gŒ skilda vŠgar och nŠr de Œter mšts efter tio Œr i Wien Šr Julia gift, mor till en son och – dšv.

Fšrst flera Œr senare kom nŠsta bok av Vikram Seth, ÓTvŒ livÓ (2005, ÓTwo LivesÓ), en brett upplagd biografi i romanform dŠr han inledningsvis sjŠlv spelar en viktig roll. Som sjuttonŒring anlŠnder han 1969 till London och inackorderas hos sin fars kusin Shanti och hans tysk-judiska hustru Henny; bŒda Šr fšdda 1908, han i Biswan, hon i Berlin. Vikram Seth skriver historien om deras liv i Indien, Tyskland och England. Det Šr en berŠttelse om kŠrlek, exil och frŠmlingskap som skildrar en vŠrld i fšrŠndring.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm