Satchidanandan (biografi)

 

 

K Satchidanandan

av Tomas Lšfstršm

 

K Satchidanandan, fšdd 1946, Šr en av pionjŠrerna fšr den moderna lyriken pŒ malayalam, sprŒket som talas i Kerala i sydvŠstra Indien. Som poet, šversŠttare, introduktšr och kritiker har han haft stor betydele fšr den indiska litteraturen šverhuvudtaget.

 

Han fšddes 1946 i Puloot i trakten av Thrissur i centrala Kerala. Efter att fšrst ha studerat biologi fortsatte han sina akademiska studier i engelska och doktorerade 1968 pŒ en avhandling om poststrukturalistisk poesi vid universitetet i Calicut, Kerala. I mŒnga Œr undervisade han i engelska och litteratur, den sista tiden som professor, innan han 1992 blev redaktšr fšr fšrfattarakademin Sahitya Akademis engelsksprŒkiga litteraturtidskrift Indian Literature. DŠrmed flyttade han ocksŒ frŒn Kerala till New Delhi.

 

Fyra Œr senare utnŠmndes han till akademins sekreterare, en post han innehade i tio Œr. Han har dŠrefter bland annat haft uppdrag Œt indiska utbildningsdepartementet och National Translation Mission och redigerat tidskriften Beyond Borders, som Šgnas Œt litteratur i Sydasien. Satchidanandan Šr bosatt i New Delhi, han Šr gift och har tvŒ barn.

 

Han debuterade som poet 1970 med ÓAnchu suryanÓ (Fem solar), en diktsamling som markerade modernismens insteg i malayalamlitteraturen. Han har dŠrefter utgivit ett drygt tjugotal diktsamlingar pŒ malayalam.

 

AppleMark

 

Hans poesi kŠnnetecknas av starkt socialt engagemang och ett ibland surrealistiskt bildsprŒk. De tidiga diktsamlingarna prŠglas av 1960-talets individualistiska frihetsbegŠr och Šr ofta kritiska mot den framvŠxande urbanismen och masskulturen. Under 1970-talet blir den radikala samhŠllskritiken Šn mer betonad. Den kombineras lŠngre fram med en nŠrhet till regional kultur och ett visst andligt sškande.

 

Utšver poesin har Satchidanandan skrivit essŠer och dramatik och šversatt indiska, latinamerikanska, afrikanska och europeiska poeter och prosafšrfattare till malayalam. Han har ocksŒ redigerat flera viktiga litterŠra samlingsverk, dŠribland den stora engelsksprŒkiga antologin ÓSignatures. One Hundred Indian PoetsÓ (2000).

 

En antologi med ett tjugotal moderna svenska poeter tolkade till malayalam kom 2006: ÓUrangunnavarkkulla kathukalÓ (Brev till de sovande).

 

PŒ engelska finns bland annat diktsamlingen ÓHow to Go to the Tao TempleÓ (1998).

 

Ett urval av Satchidanandans lyrik i engelsk tolkning (ofta hans egna šversŠttningar) finns i ÓSummer Rain. Three Decades of PoetryÓ (1995).

 

 PŒ svenska finns flera dikter av Satchidanandan i antologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009).

 

 

© Tomas Lšfstršm 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm