Österlen - landskapet i litteraturen


Det är i dikten Österlen blir till. Dess landskap har poetiska förtecken. Utan beskrivningarna och berättelserna, dikterna och sångerna vore Österlen inte Österlen. I den här antologin presenteras för första gången ett omfattande urval av det bästa som skrivits om Österlen från Linné till Lundell. Ett femtiotal författare - poeter, reseskildrare och skönlitterära berättare - vägleder läsaren genom ett landskap som är både älskad hembygd och exotisk myt, bondeland och sjöfararkust, konstnärskoloni och sommaridyll. Författare och texter presenteras i utförliga introduktioner (och en längre inledning) av Tomas Löfström. Person- och ortnamnsregistret omfattar drygt femhundra sökord. Boken gavs ut 2002 av förlaget Artograf i Simrishamn. 367 sidor.


INNEHÅLL

Österlen - landskapet i litteraturen innehåller dikter av bland andra Theodor Tufvesson, Anders Österling och Jacques Werup. Här finns skrönor på bygdemål av Henrik Wranér och Ola Cappelin. Här finns berättelser av Rolf Johansson, Elsi Rydsjö, Björn Ranelid, Henning Mankell och Klas Östergren. Och naturligtvis Piratens klassiska marknadsskildring från Bombi Bitt och jag.
      Läs om P D A Atterboms äventyr i Brösarp 1817. Följ med August Strindberg på harjakt bland Sandhammarstrandens klitter. Möt Vilhelm Ekelund en på Stenshuvud och Lena Måndotter vid Ales stenar. Lär känna pseudonymen Tinobla, mystisk följetongsförfattare vid förra sekelskiftet.
      Låt dina österlenska gränser vidgas av Hans Alfredson, Olle Adolphson, Staffan Bengtsson, Michael Economou, Car August Ehrensvärd, Prins Eugen, Emilia Fogelklou, Elly Hallgren, Dag Hammarskjöld, Ingvar Holm, Axel Lancing, Birgit Lindström, Frans Löfström, Gun Nihlén, C H Ohlsson, Sten Selander, Elof Stoltz, Evert Taube, Bertil Torekull och många fler.


UTDRAG UR TEXTEN

Ragnar Albin (1904-1986) var född i Skanör men växte upp i Simrishamn där fadern var kustöveruppsyningsman. Efter volontärtjänst hos den legendariske redaktören John Osterman på Cimbrishamnsbladet flyttade han till Kristianstad där han fortsättningsvis var verksam som journalist på Kristianstadsbladet. Han utgav också skrifter om Kristianstads äldre historia och arkitektur.
      Albin jämfördes med både Piraten och Frans G Bengtsson när han 1953 utgav den samhällssatiriska romanen Jesus från Knaback, den enda han skrev. Samtidigt påpekades nogsamt att det var en religiös roman, med "biblisk rymd".
      Och det är det. Och denna rymd välver sig över Ravlundaheden, som nog vore möjlig att identifiera också om författaren benämnt fiskeläget vid dess strand med konstigare namn än detta Knaback. Verklighetens Knäbäck var vid tiden för bokens publicering dödsdömt och utrymt och heden förvandlad till skjutfält, och det är naturligtvis ingen tillfällighet att Albin till sist låter militären spränga en atombomb mitt i Herrens lustgård.
      Till denna ort "i ett av de minsta landen" återvänder Människosonen i gestalt av en fattig fiskarson vid namn Jakob.
      Vi möter honom här, i det gudomliga hedlandskapet, och hans föräldrar Josef och Maria, och en man som vill skänka en silverlampa (av tenn) till templet - vi får väl tänka oss att det är Ravlunda kyrka - och till och med Herren själv som talar och säger:
      "Du man, se människan! Plåt är hennes hjärta och av bly är det fyllt och tron drager hon däröver såsom en fernissa!"

Jesus från Knaback

Så levde Josef, Davids son, och Maria, en fiskares dotter, med sonen Jacob i detta lilla Knaback, den minsta av alla byar vid havet. Och heden var på dess ena sida och på dess andra var havet och båda voro utan gräns och ingen stig gick däröver och ingenstädes var rymden lika ändlös som här. När Josef var på havet och såg denna strand sträcka sig mot honom såsom en väldig famn, med berget längst ut som en trygghetens hand, då besinnade han huru små dessa hus voro, som klängde sig därvid och han sade:
      - Så litet och så ringa i denna väldiga evighet ligger det! Och dock, huru tryggt vilar det icke på den eviges arm!
      Och Herren gav Josef fisk i hans nät till deras nödtorft och Maria gav han av jordens frukter i hennes täppa och Josef tackade Gud i sitt hjärta och sade:
      - Rikedom giver du oss väl icke och ej heller göres oss därav behov! Men vårt dagliga bröd giver du oss rikligen, Herre! Giv oss därtill vår hälsa, ett förnöjsamt sinne och ett öppet hjärta, ty förvisso är detta den yppersta av all rikedom!
      Och heden låg framför dem såsom en Herrens lustgård, innan begärelsen ännu var kommen därin, och blomstren blommade tusenfalt och vinden bar deras dofter vida omkring, medan havet speglade den klara himlen, allt då sommar var över landen. Och detta allt var Josefs och Marias och Jacobs såsom det var alla människors, som ögon hade att se och öron till att höra.
      Men då gräset vissnade och allt, som där växte och blommade, åter gick till jorden för att bida vårens och uppståndelsens dag, då talade den eviges stämma mäktig genom stormen om alltings förgängelse och Guds allmakts storhet, och vågorna löpte rytande mot strand och skepp. Och alla de, som voro på havet, befallde sig i Herrens hand, ty de förmådde icke mera själva, och då var han dem god nog. Mången blev ock bevarad, men mången tog han upp, då hans stund var inne och dyningen bar dem suckande iland vid stugorna på stranden.


CITAT UR RECENSIONER


Redaktören har av födsel och ohejdad vana eminent kännedom om platsens ande. Antologin gör dock inte halt vid de mest bekanta slagnumren. Den skär djupt ner i den givmilda ordmyllan och blottar så gott det går också något av landsändans vardag bortom idyll och nostalgi.

Carlhåkan Larsén, Sydsvenskan


I Löfströms omsorgsfulla och rikhaltiga texturval finns spännvidden mellan skönmålningen av ett arkadiskt landskap och ett mer naturalistiskt och blodfyllt sätt att gestalta verkligheten. Ibland smyger sig också oväntade sakupplysningar in och kastar nytt sken över redan kända diktrader.

Marie Lundquist, Svenska Dagbladet


Här finns allt. Högklassisk lyrik likaväl som burleska historier på bygdemål. Poetiska ögonblicksbilder och innehållsrika reseskildringar. (---) Detta är en mycket vacker bok, inbunden och välgjord. Person- och ortnamnsregistret är fylligt och författarpresentationerna välkomna. En tanke slår mig när jag ser det rika utbudet och förstår Tomas Löfströms förundran över att ingen liknande bok har gjorts tidigare. Detta borde vara obligatorisk läsning för alla skolbarn i området!

Inga Lill Högberg, På Österlen


I denna magnifika samlingsvolym presenteras för första gången ett omfattande urval texter om Skånes sydöstra hörn. (---) Utgivaren Tomas Löfström besitter omfattande kunskaper om sin hembygd. Han presenterar läsvärda, informativa och underhållande texter. (---) Antologin kan användas som guidebok, handbok och tack vare de omfattande person- och ortnamnsregistren även som uppslagsbok.

Göran Källqvist, BTJ:s Sambindning


Tomas Löfströms Österlen - landskapet i litteraturen är en stor reseskildring, både i tid och rum. Här skriver GAN, Piraten, Ulf Lundell, Klas Östergren och en rad andra kända författare. Och just när man tycker att skildringarna blir alltför smetiga klipper Sten Selander till och ger en tuffare bild av landskapet. Det behövs. Österlen är inte Skansen.

Lennart Nilsson, Expressen


Redaktörernas ambition har varit att ta med texter som har något väsentligt att säga om Österlen: landskapet, tillvaron, tänkandet, atmosfären. Och antologin ger många fina prov på just det. (---) Alla medverkande presenteras av Tomas Löfström genom korta inkännande texter i den här boken som med sina många läsvärda bidrag blir mer än en hyllning av en provins, något som kan beskrivas som en dokumentation av hur en landsändas egenart under lång tid inspirerat författare att skildra den och söka inringa dess själ.

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad


Tillbaka till biblioteket! | Tillbaka till första sidan!