Sarojini Naidu

av Tomas Lšfstršm

 

 

Sarojini Naidu Šr den frŠmsta kvinnliga poeten i den engelsksprŒkiga indiska lyriken frŒn bšrjan av 1900-talet. Ibland har hon kallats ÓIndiens nŠktergalÓ.

Hon fšddes 1879 i Hyderabad i en bildad bengalisk brahminfamilj. Fadern, Agornath Chattopadhyaya, var vetenskapsman och filosof och hade studerat i England och Tyskland. Modern, Barada Sundari Devi, var poet. Den begŒvade Sarojini bšrjade studera vid universitetet i Madras redan nŠr hon var tolv Œr och reste som sextonŒring till England fšr fortsatta studier i London och Cambridge.

Hon ŒtervŠnde till Indien 1898, gifte sig vid nitton Œrs Œlder, fick fyra barn, Šgnade sig Œt sociala frŒgor, engagerade sig i kvinnoršrelsen, hšll fšredrag, utgav pedagogiska skrifter och anslšt sig tidigt till Mahatma Gandhis sjŠlvstŠndighetsršrelse.

Hon deltog i alla stora manifestationer och demonstrationer mot engelsmŠnnen och valdes 1925 till ordfšrande i Indian National Congress, organisationen som ledde kampen mot britterna. Hon var nŠra vŠn med Gandhi, Nehru och de andra frihetskŠmparna. Tillsammans med Gandhi, som hon skŠmtsamt kallade ÓMusse PiggÓ, tillbringade hon flera Œr i brittiskt fŠngelse.

Efter den indiska sjŠlvstŠndigheten 1947 utnŠmndes hon till guvernšr šver United Provinces (sedermera delstaten Uttar Pradesh). Hon dog tvŒ Œr senare, 1949.

Sarojini Naidu debuterade 1905 med diktsamlingen ÓThe Golden ThresholdÓ. Hon publicerade sammanlagt fyra diktsamlingar pŒ engelska mellan 1905 och 1928. En femte samling med tidigare opublicerade dikter, ÓThe Feather of DawnÓ, utgavs posthumt av hennes dotter Padmaja (1961).

Hennes diktning, i synnerhet i de tidiga diktsamlingarna, Šr starkt influerad av den romantiska brittiska poesin, exempelvis Tennyson och Shelley. Percy Bysshe Shelly var hennes speciella favorit. Temat var ofta natur och folkliv, men en av samlingarna, ÓThe Broken WingÓ (1917), sŠgs ha sin utgŒngspunkt i en misslyckad kŠrlekshistoria.

Ett urval av Sarojini Naidus tal, fšredrag och tidningsartiklar utgavs i tvŒ volymer 1918 och 1920: ÓSpeeches and WritingsÓ.

PŒ svenska finns en bok med poesi av Sarojini Naidu, publicerad redan 1930: ÓValda dikterÓ i Óbemyndigad tolkningÓ av Teresia EurŽn. Dikten ÓVŒrenÓ publicerades i Halva VŠrldens Litteratur 1996:1.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm