Dom Moraes

av Tomas Lšfstršm

 

 

Dom (Dominic Francis) Moraes, engelsksprŒkig indisk journalist, poet och prosafšrfattare, fšddes 1938 i Bombay. Familjen var kristen (romersk-katolsk) och faderns slŠkt kom frŒn Goa. Modern var lŠkare, fadern Frank Moraes var den fšrste indiske chefredaktšren fšr den engelsksprŒkiga dagstidningen ÓTimes of IndiaÓ. Hemmet var engelsksprŒkigt och Dom Moraes lŠrde sig aldrig tala nŒgot inhemskt indiskt sprŒk.

 

 

Han for till Europa 1955, gjorde lŒnga resor i Italien, Grekland, Jugoslavien, Ungern (under revolten 1956) och studerade mer eller mindre (oftast mindre) kontinuerligt i Oxford (Jesus College) i nŠrmare tio Œr.

FrŒn mitten av 1960-talet var han verksam som journalist. Han arbetade en tid i Hong Kong och sedan i New York men var dŠrefter bosatt i Bombay – nŠr han inte for jorden runt som korrespondent fšr BBC, ITV eller ÓThe Asia MagazineÓ (som han blev chefredaktšr fšr 1971). Bland annat gjorde han som ung journalist en av de fšrsta intervjuerna med den likaledes unge Dalai Lama nŠr denne flytt frŒn det av Kina ockuperade Tibet 1959. Han rapporterade ofta frŒn FN, skrev resereportage frŒn hela vŠrlden och var krigskorrespondent i Algeriet, Israel och Vietnam. Han lŠr ha besškt alla lŠnder i vŠrlden.

Moraes var gift tre gŒnger, senast, i drygt tjugo Œr (fram till mitten av 1990-talet), med den indiska filmskŒdespelerskan Leela Nadu. Sina sista Œr levde han tillsammans med Sarayu Srivatsa; de skrev ett par bšcker tillsammans. Han hade en son i sitt andra Šktenskap. Han hade problem med alkoholism och led de sista Œren av cancer som han vŠgrade lŒta behandla. Han dog 2004.

Dom Moraes gjorde en mycket brŒdmogen fšrfattardebut: redan som trettonŒring fick han en bok om cricket utgiven, ÓGreen is the GrassÓ (1951). Uppmuntrad av den brittiske poeten Stephen Spender, en vŠn till familjen, gav han nŒgra Œr senare ut en diktsamling med den passande titeln ÓA BeginningÓ (1957). Den fšljdes av en handfull diktsamlingar, dŠrtill memoarer, resereportage, essŠbšcker, manus fšr TV-dokumentŠrer och en biografi šver Indira Gandhi, ÓMrs GandhiÓ (1980). Sammanlagt skrev Dom Moraes ett trettiotal bšcker. Hans samlade dikter utgavs 1987 av Penguin: ÓCollected Poems 1957–1987Ó.

Hans poesi har ofta en romantisk grundton, men sprŒket Šr konkret och ŒskŒdligt. MŒnga dikter Šr sjŠlvbiografiska: nostalgiska dršmmar om barndomen men ocksŒ skildringar av ensamheten, frŠmlingskapet och bristen pŒ tillhšrighet. Ofta hamnade Moraes mellan Indien och England, sedd med misstro frŒn bŒda hŒll. Han var kritisk till mycket i Indien, konstaterade poetkollegan Ranjit Hoskote i sin dšdsruna 2004, Ómen vreden och bitterheten vŠgdes upp av sorg och medlidandeÓ.

PŒ svenska utgavs redan 1961 en samling personliga resebetraktelser av Dom Moraes, ÓIndisk utflyktÓ (ÓGone Away: An Indian JournalÓ); šversŠttare var Maj Lorents. NŒgra dikter finns šversatta i antologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009).

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm