Rohinton Mistry: Family Matters


Familjeliv i Bombay
av Tomas Löfström

Rohinton Mistry är den store realisten i den moderna indisk-engelska litteraturen. Bosatt i Canada sedan 1975 debuterade han i slutet av 80-talet med novellsamlingen Tales from Firozsha Baag. Hans första roman, En sådan lång resa, kom 1991, följd 1996 av En ömtålig balans, ett brett upplagt epos om de grymheter som drabbade Indiens fattiga under the Emergency, Indira Gandhis undantagstillstånd på 70-talet.

Den nya romanen, Family Matters, skildrar med stor närhet och lyhördhet en parsisk medelklassfamilj i Bombay i slutet av 90-talet. Den har inte samma vida perspektiv eller dokumentära tyngd som En ömtålig balans men är minst lika stark som socialt nutidsdrama och befäster tveklöst Mistrys storhet som berättare.

Historien börjar i Chateau Felicity, ett nerslitet bostadskomplex där den parkinsonsjuke Nariman Vakeel, en snart åttioårig före detta universitetslärare, vårdas i familjens gamla våning av sina ogifta medelålders styvbarn Coomy och Jal. Bakgrunden är tragisk: av religiösa skäl tvangs Nariman för många år sedan svika sin älskade Lucy, en kristen kvinna från Goa, och gifta sig med Coomys och Jals mor, änkan Yazmin; det enda goda äktenskapet fört med sig är dottern Roxana.

När Nariman drabbas av ett benbrott som gör honom sängliggande lyckas Coomy och Jal vältra över ansvaret på sin yngre halvsyster, och fadern flyttas till den tvårummare där Roxana lever tillsammans med maken Yezhad och sönerna Murad och Jehangir. Tyngd av Narimans plågsamt påtagliga hjälpbehov knakar familjeidyllen i fogarna och när ekonomin försämras förfaller också moralen: i hemlighet satsar den annars så rättrådige Yezhad hushållskassan på illegalt spel och Jehangir låter sig mutas när han som ordningsman ska kontrollera klassens läxläsning.

På sin arbetsplats, Bombay Sporting Goods Emporium, försöker Yezhad med katastrofala komplikationer som följd pressa sin chef att höja hans lön. Chefen, Mr Kapur, är den viktigaste av romanens många birollsinnehavare, en sympatisk nostalgiker som älskar sin kaotiskt mångkulturella stad med alla dess brister och motsättningar (och trots hindumaffians hot vägrar ändra butiksnamnets Bombay till Mumbai). En annan birollsinnehavare, också han med symbolisk betydelse och uppgift att förse familjedramat med vidare samhällsbakgrund, är bokhandlaren Vilas som skriver brev åt analfabetiska trasproletärer och tvingas förmedla skakande vittnesmål om klassförtryck och religiös förföljelse.

Oförmögen att upprätthålla sin självkänsla som familjeöverhuvud söker Yezhad tröst i parserreligionen. Han blir alltmer ortodoxt renlärig och oförsonlig i sina attityder och förbjuder bland annat Jehangir att träffa sin hinduiska flickvän - så som Narimans far en gång förbjöd honom att träffa Lucy, vilket egentligen är ursprunget till hela historien. Så sluter Mistry cirkeln och klär fundamentalismen i parsisk dräkt i stället för hinduisk, därmed markerande att trångsyntheten och övergreppen inte är den ena eller andra religionens fel: sammanhangen är mer komplicerade än så.

Romangestalterna tecknas med försonande mildhet men också med drastisk humor och inslag av karikatyr. Som läsare dras man djupt in i det mirokosmos Mistry gör både gripbart och gripande. Och nästan omärkligt, ofta med små nyanser i dialogen, rubbar han förutsättningarna så att personernas framtoning förskjuts och läsaren tvingas modifiera sina sympatier. Det är omskakande, och mycket skickligt gjort.

Visst, det är en dyster historia, där olyckorna följer slag i slag som länkar i en karmaliknande kedja av orsak och verkan. Men allt är inte svart och hopplöst. Det Mistry lyfter fram - i Family Matters liksom i sina tidigare romaner - är snarare uppgivenhetens motsats: den lilla människans vardagskamp för en bättre tillvaro, tron på Mr Kapurs pluralistiska utopi, en värld av öppenhet och mångfald, eller i varje fall ett Bombay befriat ur misstrons bojor.


Tomas Löfström 2003


Rohinton Mistry. Family Matters. Faber and Faber, London 2002.
Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Löfström