Meena Alexander

av Tomas Lšfstršm

 

Meena Alexander Šr en av de frŠmsta indisk-engelska poeterna i sin generation. Hon Šr ocksŒ ett vŠlkŠnt namn inom feministisk och postkolonial forskning.

Hon fšddes 1951 i Allahabad i en familj med rštter i Kerala. r 1956 flyttade familjen till det dŒ nyss sjŠlvstŠndiga Sudan pŒ grund av faderns arbete som rŒdgivare Œt den sudanesiska regeringen. Familjen bodde i Khartoum dŠr Meena Alexander gick i skolan, pŒbšrjade sina universitetsstudier i bland annat franska och publicerade sina fšrsta dikter, i en arabisk tidning. Hon har senare skrivit pŒ franska, hindi och malayalam, men det Šr engelska som Šr hennes primŠra sprŒk.

Arton Œr gammal for hon till England och fortsatte sina studier vid Nottingham University dŠr hon sŒ smŒningom doktorerade i engelsk litteratur. Hon ŒtervŠnde sedan till Indien dŠr hon undervisade vid universiteten i Delhi och Hyderabad.

Hon har varit gŠstlŠrare pŒ Sorbonne-universitetet i Paris och Ówriter in residenceÓ pŒ Columbia University i USA, Kerala University i Indien och National University i Singapore. Sedan 1979 bor hon med sin familj i New York dŠr hon Šr professor i engelska vid City University. Hon besšker Œrligen Indien.

Hon debuterade tidigt med diktsamlingen (egentligen en enda lŒng dikt) ÓThe BirdÕs Bright RingÓ (1976) pŒ det klassiska indisk-engelska fšrlaget Writers Workshop i Calcutta. Den har sedan fšljts av en rad diktsamlingar, de flesta utgivna i USA: ÓStone RootsÓ (1980), ÓHouse of a Thousand DoorsÓ (1988), ÓNight-Scene: The GardenÓ (1992), ÓRiver and BridgeÓ (1995), ÓIlliterate HeartÓ (2002), ÓRaw SilkÓ (2004) och ÓQuickly Changing RiverÓ (2008).

Hennes poetiska sprŒk Šr formmedvetet och rytmiskt-melodiskt. Hon skriver en saklig och samtidigt sensuell poesi pŒ sjŠlvbiografisk, dokumentŠr grund och Šr noga med detaljerna vare sig det handlar om geografiska orter eller mšrka vrŒr i mŠnniskans inre. Till hennes fšrebilder hšr de indiska poeterna Jayanta Mahapatra och Kamala Das.

I grafiskt strukturerade och ŒskŒdligt berŠttande dikter skildrar hon bŒde nŠra och avlŠgsna landskap och skeenden. Hon utgŒr ofta frŒn erfarenheter hŠmtade frŒn resor. Som exempel kan nŠmnas dikten ÓPetroglyphÓ i samlingen ÓRaw SilkÓ som inspirerats av hŠllristningar i Stornorrfors i VŠsterbotten och en mŒlning (ÓRipostÓ) av den svenska konstnŠrinnan Cecilia Edefalk. Bakgrunden Šr att Meena Alexander och Cecilia Edefalk trŠffades i samband med en kulturkonferens och konstutstŠllning i UmeŒ 1999 (ÓMirrorÕs EdgeÓ pŒ Bildmuseet) och dŒ tillsammans besškte Stornorrfors.

Meena Alexander Šr ocksŒ essŠist och romanfšrfattare. I sina romaner och essŠer har hon ofta, liksom i diktsamlingarna, fokuserat pŒ Šmnen som migration och grŠnser, exil och identitet, kulturmšten, minnesbilder, kšnsroller och inte minst sprŒkliga konflikter och konstellationer.

Den fšrsta romanen, ÓNampally RoadÓ (1991), trycktes i Hyderabad i Indien. Ett par Œr senare kom sjŠlvbiografin ÓFault LinesÓ (1993), som i mycket handlar om hennes kulturella rotlšshet och fšrsšk att skapa en egen identitet. Bland annat berŠttar honom hur hon Šndrade sitt dopnamn Mary Elisabeth till Meena dŠrfšr att hon ville Ófrigšra sig frŒn den koloniala bšrdanÓ som de brittiska fšrnamnen innebar. Roman nummer tvŒ, med amerikanskt tema, gavs ut 1997: ÓManhattan MusicÓ.

Dikter och essŠistiska betraktelser kombineras i ÓThe Shock of Arrival: Reflections on Postcolonial ExperienceÓ (1996). EssŠsamlingen ÓPoetics of DislocationÓ (2009) diskuterar bland annat frŒgor som hur man skapar sig ett eget revir i ett frŠmmande samhŠlle och hur man skriver poesi i en vŠrld av vŒld.

Meena Alexander har skrivit tvŒ litteraturvetenskapliga verk. Hennes akademiska avhandling om romantikens poesi, ÓThe Poetic SelfÓ, trycktes 1979. Den fšljdes flera Œr senare av en studie av tre kvinnliga romantiska fšrfattare: ÓWomen in Romanticism: Mary Wollstonecraft, Dorothy Wordsworth and Mary ShelleyÓ (1989).

Hon har ocksŒ redigerat en antologi med kŠrlekslyrik, ÓIndian Love PoemsÓ (2005).

PŒ svenska finns novellen ÓMormors brevÓ, i antologin ÓKŠrlek, uppror och kardemummakŠrnorÓ (2001/2004). En lŠngre diktsvit, ÓAnteckningsbokÓ, ingŒr i diktantologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009). Ytterligare ett par dikter publicerades i tidskriften Karavan 2009:4.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm