Adil Jussawalla

av Tomas Lšfstršm

 

 

Den indiske poeten Adil Jussawalla fšddes 1940 i en parserfamilj i Bombay. Hans far Jehangir Jussawalla var en beršmd naprapatlŠkare som startat sin Natural Therapy Clinic i Lahore i slutet av 1930-talet. Familjen flyttade senare till Bombay, som Šr nŒgot av parsernas huvudstad i Indien. (Parserna Šr en folkgrupp frŒn Iran som tidigt utvandrade till Indien.)

Redan som sjuttonŒring gav sig Adil ivŠg hemifrŒn. Han reste till England, bšrjade studera arkitektur men švergick senare till att lŠsa engelsk litteraturhistoria i Oxford. Han bšrjade ocksŒ skriva dramatik och dikter. NŠr han utgav sin fšrsta diktsamling, ÓLandŐs EndÓ, var han bara tjugotvŒ Œr gammal.

Fšrst 1970 ŒtervŠnde han till Indien. Han bšrjade undervisa i engelska vid St XavierŐs College i Bombay, umgicks i konstnŠrskretsar, skrev dikter, artiklar, kršnikor och essŠer i tidningar och tidskrifter och blev ganska snart en centralfigur i kulturlivet i Bombay. Han har fungerat som mentor fšr en yngre generation fšrfattare, sŠrskilt poeter, och varit med om att arrangera festivaler och upplŠsningar.

Bortsett frŒn en kortare vistelse som Óhonorary fellowÓ vid det internationella fšrfattarprogrammet pŒ Iowa-universitetet i USA har Jussawalla allt framgent varit sin fšdelsestad trogen. Bombays kultur, historia och ÓpersonlighetÓ spelar ocksŒ en viktig roll i hans lyrik.

Han Šr en sparsmakad poet som bara utgivit tvŒ diktsamlingar, men hans betydelse som poet Šr betydligt stšrre Šn sŒ.

ÓLandŐs EndÓ, som gavs ut av fšrlaget Writers Workshop 1962, bestod nŠstan enbart av dikter skrivna i England, ofta med motiv frŒn det engelska landskapet och klart influerade av brittisk poesi. Ett centralt tema Šr hemlšsheten och frŠmlingskapet, i invandrarmiljšerna i England men ocksŒ i vidare bemŠrkelse, en alienation som poeten erfar i vŠrlden och tillvaron šverhuvudtaget.

NŠstan femton Œr efter ÓLandŐs EndÓ kom Jussawallas andra, mycket annorlunda diktsamling, ÓMissing PersonÓ (1976), som nŠstan helt och hŒllet utgšrs av den lŒnga, djŠrvt frisprŒkiga, sjŠlvbiografiska diktsviten med samma namn som boken. ÓMissing PersonÓ Šr ett surrealistisk, mšrkt ironiskt, bitvis mycket humoristiskt collage av olika ršster och fragmentariska bilder. Diktsviten rymmer ocksŒ skarp samhŠllskritik utifrŒn en marxistisk grundsyn.

Jussawalla redigerade 1974 en antologi med poesi och prosa, ÓNew Writing in IndiaÓ, som genast framstod som en milstolpe. Den lyfte fram mŒnga unga fšrfattare som idag hšr till de stora namnen i den indiska litteraturen. Han redigerade ocksŒ, tillsammans med Eunice de Souza, antologin ÓStatementsÓ, som kom 1977.

NŒgra av Jussawallas dikter finns pŒ svenska i antologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009).

 

 

Š TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm