Amitav Ghosh

av Tomas Lšfstršm

 

 

Amitav Ghosh Šr en av centralfigurerna i den uppmŠrksammade indisk-engelska fšrfattargeneration som framtrŠdde i slutet av 1980-talet. Han fšddes 1956 i Calcutta (Kolkata) men pŒ grund av faderns arbete som diplomat bodde han som barn Šven i Bangladesh och Sri Lanka. Han bedrev universitetsstudier i New Delhi (St. StephenÕs College), Alexandria i Egypten och Oxford, dŠr han doktorerade i socialantropologi pŒ en avhandling som byggde pŒ egyptiska fŠltstudier.

Han har varit professor i litteratur och engelska pŒ City University, New York, och pŒ Harvard-universitetet. Han har ocksŒ arbetat som universitetslŠrare i Indien och gjort omfattande resor i Europa, Nordafrika och Mellanšstern men Šr sedan flera Œr fšrfattare pŒ heltid. Efter att lŠnge ha varit bosatt i USA tillsammans med sin amerikanska hustru, pendlar han nu mellan bostaden i New York och ett hus i Goa pŒ den indiska vŠstkusten.

Amitav Ghoshs debutroman ÓFšrnuftets kretsÓ (The Circle of Reason) kom ut i London 1986 och šversattes snabbt till flera sprŒk inklusive svenska. Den fšrŠldralšse Alu, ÓPotatishuvudetÓ, tas om hand av sin farbror Balaram, byskollŠrare, amatšrskallforskare och beundrare av europeiska vetenskapsmŠn som Pasteur och Curie. Historien om Alu, som utbildar sig till mŠstervŠvare men med tiden ocksŒ blir sektledare, Šr dock bara en del av denna omfattande, burleska roman med inslag av thriller och orientalisk saga, som utspelar sig i Indien, Arabien och Nordafrika och stŠller vŠsterlŠndska upplysningsidŽer mot traditionellt indiskt tŠnkande.

Ghosh skriver vindlande, fantasifulla berŠttelser, dŠr historierna griper in i varandra och huvudpersonerna kommer och gŒr. Men han utnyttjar ocksŒ sina erfarenheter som socialantropolog, och hans romaner har ofta en dokumentŠr verklighetsbakgrund, med historiskt fšrankrade skildringar frŒn olika geografiska miljšer. SŒ till exempel i den delvis biografiska romanen ÓIn an Antique LandÓ (1992), som handlar om en nutida indisk resenŠr pŒ vŠg till Egypten och en judisk kšpman frŒn Tunisien som fŠrdas till Indien pŒ 1100-talet. OcksŒ hŠr ifrŒgasŠtter Ghosh den eurocentriska vŠrldsbilden.

Romanen ÓThe Shadow LinesÓ (1988) utspelar sig mot en bakgrund av politiska grŠnsdragningar, nationalistiska ršrelser och frihetsstrŠvanden i 1930-talets Europa, 1940-talets Bengalen och det samtida Indien. ÓThe Calcutta ChromosomeÓ (1996) tar sin utgŒngspunkt i forskningen kring malariaviruset i Indien i slutet av 1800-talet men ršr sig in i nutid, det vill sŠga slutet av 1900-talet, och en oklar framtid. En egyptier i USA fšrsšker spŒra en viss L Murugan som fšrsvann i Calcutta 1995 nŠr han i sin tur sškte efter uppgifter om Ronald Ross, lŠkaren som lšste malarians gŒta 1898. I sjŠlva verket visar det sig att Ross hamnat i klorna pŒ en hemlig sekt som dyrkar gudinnan Kali. Som vanligt ifrŒgasŠtter Ghosh vetenskaplig rationalism och fšrnuftstŠnkande, men ocksŒ religionen skildras med negativa fšrtecken.

Efter ÓDancing in Columbia, at Large in BurmaÓ (1998), en volym som bland annat rymmer ett par lŠngre reseessŠer med stoff frŒn Kambodjas historia, kom ÓThe Glass PalaceÓ (2000), en historisk roman om fšrbindelserna mellan Indien, Burma och Malaysia fšre och under andra vŠrldskriget och Indiens frihetskamp. Det Šr en historia om krig och kŠrlek som samtidigt har en vŠsentlig bakgrund i de koloniserade folkens vŠxande medvetenhet om sin plats i vŠrlden.

EssŠsamlingen ÓThe Imam and the IndianÓ kom 2002. I skildringar av platser och skeenden i frŠmst Asien och Nordafrika tar Ghosh upp olika teman som kŠnns igen frŒn romanerna, till exempel konflikten mellan religioner och folkgrupper. Boken rymmer ocksŒ litterŠra portrŠtt av fšrfattare som Naguib Mahfouz frŒn Egypten, Abdelrahman Munif frŒn Jordanien och Agha Shahid Ali frŒn Indien.

Romanen ÓThe Hungry TideÓ (2004) utspelar sig i Sundarbans, de vidstrŠckta vattendrŠnkta omrŒdena i Bengalen. HŠr mšts Piya Roy, amerikanska med indiska rštter, som Šr pŒ jakt efter en sŠllsynt floddelfin, och Kanai Dutt, affŠrsman frŒn Delhi, som letar efter en vŠnsterradikal farbrors efterlŠmnade papper. Tillsammans fŠrdas de in i mangrovetrŠsken med fiskaren Fokir som guide.

ÓSea of PoppiesÓ (2008) Šr ett historiskt epos om uppbrott och fšrvecklingar mot bakgrund av koloniala motsŠttningar, opiumkrig och slavtransporter mellan Kina, Indien och Mauritius. I centrum fšr berŠttelsen seglar skeppet Ibiz med dess internationella hopkok av besŠttningsmŠn och passagerare. Samtidigt Šr romanen, som utspelar sig i bšrjan av 1800-talet, en skildring av framŒtstrŠvandet, mŠnniskans frigšrelse och globaliseringens utveckling

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm