Amitav Ghosh (biografi)


Amitav Ghosh
av Tomas Löfström

Amitav Ghosh är född 1956 i Calcutta och uppvuxen i Bangladesh och Sri Lanka. På 70-talet studerade han socialantropologi i Oxford, där han doktorerade på en avhandling som byggde på fältstudier i Egypten. Ghosh har arbetat som universitetslärare i New Delhi och London och är numera bosatt i Indien och i hustruns hemland USA. Han skriver på engelska.

Redan med sin debutroman "The Circle of Reason", som kom ut i London 1986 och snabbt översattes till flera språk (svensk översättning "Förnuftets krets" 1986), kom Amitav Ghosh att inta en central position i den nya indisk-engelska författargenerationen.

Romanen handlar, inledningsvis, om den föräldralöse Alu, "Potatishuvudet", som tas om hand av sin farbror Balaram, byskollärare, amatörskallforskare och beundrare av europeiska vetenskapsmän som Pasteur och Curie. Historien om Alu, som utbildar sig till mästervävare men med tiden också blir sektledare, är dock bara en del av denna omfattande, burleska skälmroman med inslag av thriller och orientalisk saga, som utspelar sig i Indien, Arabien och Nordafrika.

Ghoshs vindlande, fantasifulla berättelser, där historierna griper in i varandra och huvudpersonerna kommer och går, kan påminna om Salman Rushdies romaner. Samtidigt finns ofta en dokumentär verklighetsbakgrund, med historiska skildringar från olika geografiska miljöer, som till exempel i den delvis fiktiva biografiska skildringen "In an Antique Land" (1992), som handlar om en judisk köpman från Tunisien som kom till Indien på 1100-talet.

Romanen "The Shadow Lines" (1988) diskuterar frågor som nationalism och politisk frihet mot bakgrund av händelser i Europa 1939, Bengalen 1947 och det samtida Indien. "The Calcutta Chromosome" (1996), en brett upplagd thriller med mystiska inslag, tar sin utgångspunkt i malariaforskningen i Indien i slutet av 1800-talet. "Dancing in Columbia, at Large in Burma" (1998) är en reseskildring från Kambodja och Burma. Romanen "The Glass Palace" (2001) utspelar sig bland annat i Burma.

Amitav Goshs senaste bok, "The Imam and the Indian" (2002), är en personligt färgad essäsamling med motiv från bland annat Egypten, Irak, Tibet och USA.


Tomas Löfström

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Löfström