AppleMark

FöRFATTAREN

TOMAS LÖFSTRÖM, EN PRESENTATION

 
Tomas Löfström är född 1948 i Lund. Vid sidan av studier i konstvetenskap, etnologi 
och socialantropologi började L kring 1970, med utgångspunkt i studentrevolt och 
reseerfarenheter, publicera reportage, kulturartiklar och poesi i vitt skilda tidningar 
och tidskrifter som Tidsignal, Arbetaren och Vår Lösen. Samtidigt började han resa. 
En av hans första publicerade texter var ett reportage från Paris våren 1968, inklusive 
översatta flygblad, i tidskriften Komma 1969. Han debuterade som författare med Liftare 
(1971), en ”roman” om vagabonderande hippies i Europa och Nordafrika.

Till häst. Kashmir 1973.

Under 70- och 80-talen utgav L impressionistiska reseskildringar med tonvikt på den subjektiva upplevelsen, närvarokänslan och resandets mystik. Vägen till Kathmandu (1975), en berättelse om en bussfärd från Europa till Indien, följdes av Landet mitt i världen (1976), ett reportage från Afghanistan, Dalen där Buddha dör (1979), en beskrivning av Ladakh i indiska Kashmir, och Den långa resan till Lhasa (1983), som belyser Tibet-konflikten ur skilda synvinklar.

Från mitten av 80-talet har L främst ägnat sig åt skönlitterärt skrivande. I dokumentärromanen Gryningsflickan (1986), belönad med delat förstapris i Bra Böckers romanpristävling 1985, gestaltar han med hjälp av en kärlekshistoria i 20-talets Europa och Afghanistan en allmängiltig kulturmötes- och u-landsproblematik. I ”generationsromanen” Till min syster (1988) kontrasteras olika förhållningssätt till 68-revolten i ett relationsdrama med svenska, tyska och indiska förvecklingar. L:s senaste roman är Änglar och rebeller (1995), en nutidsskildring med mytiska inslag som utspelar sig i bland annat Skåne och Grekland.

L har också utgivit verk med provinsiell anknytning. Minnet av en by (1978, andra pris i LT:s litterära pristävling om ”människor på den nya lansbygden”) är en etnologisk beskrivning av byn Sturup i Skåne (utplånad i samband med byggandet av Malmös storflygplats). I På Österlen (1981), med foton av Ingvar Bylund, ger L ett personligt porträtt av sin hembygd. I antologin Österlen – landskapet i litteraturen (2002) presenterar han ett rikt urval Österlenskildringar av olika författare från Linné till Ulf Lundell. Han har redigerat boken Kring Lund (1979) och är medförfattare till Ystads historia IV (1987), där han svarar för avsnittet ”Ystadbor. Om en småstads identitet”.

L:s essäistik (i vid bemärkelse), ofta med resandet och reseberättandet som tema, har kontinuerligt samlats i volymerna Mellan Haväng och Himalaya (1978), Transit (1984), Hemligheten i Marabar (1992) och Mannen som reste (2000). Här, liksom i andra sammanhang (t ex i Författarnas litteraturhistoria III, 1984), har han framhållit reseskildringens betydelse som litterär genre. En samling essäer och artiklar med anknytning till Österlen kom 2005: William Arnes dröm om frihet.

Hemma hos Nasir. Kabul 1975.

Bland övriga verk kan nämnas ”parisromanen” President de Huslund (1978, tillsammans 
med Peter Guttorp), Rosor, vin, en vän att älska (1989), en samling dikter av den 
afghanske 1600-talspoeten Khushhal i svensk tolkning av L och Röster från Indien (1997), 
en antologi med indisk poesi tolkad till svenska av L och Birgitta Wallin.
 
Tillsammans med Birgitta Wallin har L också redigerat bokserien Indiska Biblioteket med 
indisk litteratur i svensk översättning och sammanställt bland annat novellantologin 
Kärlek, uppror och kardemummakärnor (2001), diktantologin Innan Ganges flyter in i 
natten (2009) och den litterära guideboken Indienexpressen (2010).

”Avstånd är tvivel, resa är tro”, skriver L, en formulering som kunde stå som motto för hans författarskap. Han har med tiden inmutat ett eget, vittfamnande litterärt revir, där världen är närvarande också i hembygden. Hans texter, emellanåt färgade av en frihetligt socialistisk grundsyn, präglas av sökarens öppenhet inför det främmandes lockelse, av en ställvis ”folkbildande” ambition att förklara och förändra världen och av viljan att överbrygga såväl kulturklyftor som litterära genregränser.

L har under många år medarbetat regelbundet med kulturmaterial i Sydsvenska Dagbladet, därtill periodvis i Aftonbladet och sporadiskt i DN m fl tidningar och tidskrifter, liksom i Sveriges Radio (resereportage, kulturprogram). Han var 1977-80 redaktör för kulturtidskriften Studiekamraten och ingick en tid i redaktionen för riksradions Obs/Kulturkvarten i Malmö. I flera år var han krönikör i resetidningen Vagabond och i Ystads Allehanda. Han har ingått i Kulturrådets tidskriftsgrupp, Författarfondens styrelse (ledamot i beredningsutskottet, ordförande i internationella utskottet) och tidskriften Karavans redaktionskommitté och styrelse. Tillsammans med Birgitta Wallin har han lett Svensk-indiska översättningsprojektet sedan 1998.

Baserat på Bra Böckers Författarlexikon, 1996. Texten uppdaterad 2001 och 2011.

 


 

INTERVJUER MED TOMAS LÖFSTRÖM


Teresa Söderhjelm:Han skildrar främmande länder från Skånegård. Sydsvenska Dagbladet 1984-07-25.

Thomas Nydahl:Resenären Tomas Löfström. Studiekamraten 1985:1.

Carl-Otto Werkelid:Dagboksresenärens tankar. ResGuide 1985:2.


På väg till Kina. Transsiben 1980.

 

Ulrika Lindmarker:Han vidgar världen för människor där hemma. Hallandsposten 1985-07-23.

Ilona Kindal:En resa förändrar den som reser. Impuls 1985:9.

Oscar Hemer:Han skildrar resandet som tillstånd. Sydsvenska Dagbladet 1987-01-16.

Peter Carlsson:Avstånd är tvivel, resa är tro. Helsingborgs Dagblad 1987-06-27.

Bo Bjelvehammar:Ett möte med Tomas Löfström den 19 maj 1987. Här Ostpå 1987:2.

Ingvar von Malmborg:Blott den som längtan känt. Hufvudstadsbladet 1987-07-12.

Ingrid Svensson:Tomas Löfström, historieberättare. Skånska Dagbladet 1987-09-24.

Christer Johansson:Mellan Österlen och Österlandet. Nöjesforum/Trollhättan, april 1992.

Birgitta Rubin:Att komma hem skärper blicken. Dagens Nyheter 1992-05-18.

Stig Hansén & Clas Thor:Tomas Löfström: Man måste försöka skaffa sig en egen röst. I Att resa och skriva, Ordfront, 1992.

Göran Eklund:Han är vagabonden i svensk litteratur. Tidningen Boken 1993:1.

Agneta Larsson:Mannen med blicken. Vagabond 1999:3.

Anna-Lena Stålnacke: Tomas åkte på tummen genom studentrevoltens Europa. DN 2010-09-07.

 


 

FAMILJEN

Möt resten av familjen!
Ta en titt i familjealbumet.
Presentation och bilder.
 
Förstasidan/tr@nsit | Biblioteket | Arkivet | Skrivbordet | Författaren | The Writer | Indien | Österlen | Caf_(c) Kosmopolit | Butiken | Kontoret