Nissim Ezekiel

av Tomas Lšfstršm

 

 

Nissim Ezekiel var den store pionjŠren fšr den moderna engelsksprŒkiga poesin i Indien. Han fšddes 1924 i en marathitalande judisk familj i Bombay. Fadern var botanikprofessor, modern lŠrare. Han studerade engelsk litteratur vid universitetet i Bombay, vistades en tid i Uganda, och fortsatte sedan sina studier, i filosofi, i England.

Efter Œterkomsten till Indien i bšrjan av 1950-talet var han en tid bitrŠdande redaktšr fšr ÓThe Illustrated WeeklyÓ i Bombay. LŠngre fram hade han en mŒngŒrig anstŠllning som kulturredaktšr pŒ All India Radio. Han var redaktšr fšr tidskrifterna ÓQuestÓ, ÓImprintÓ och ÓPoetry IndiaÓ (1966-67).

Han arbetade med reklam, skrev konstkritik och undervisade periodvis vid olika universitet i Indien, Dubai och England. I Œtskilliga Œr var han professor i engelska vid universitetet i Bombay. Han var ocksŒ lŠnge ordfšrande i indiska PEN-klubben.

Sina sista tio Œr levde han i misŠr i Bombay, sjuk och ensam. Han dog 2004.

Nissim Ezekiels debutdiktsamling med den symboliska titeln ÓA Time to ChangeÓ (1952) betraktas som en milstolpe fšr modernismen i indisk poesi. Ezekiel visade vŠgen och fick mŒnga efterfšljare.

Starkt formmedvetet, rytmiskt, stŠllvis ocksŒ rimmat, skildrade han familjen, kŠrleken, vardagen och det framvŠxande urbana Indien med dess sŠrprŠglade miljšer. Hans šmsinta humor och ironi omfattade ocksŒ den indiska engelskans sprŒkliga egenheter.

Dikter som ÓThe Night of the ScorpionÓ, en minnesbild av hur hans mor blev stungen av en skorpion, och den sjŠlvbiografiska ÓBackground, CasuallyÓ, bŒda frŒn mitten av 1960-talet, Šr idag klassiska texter som analyseras pŒ litteraturseminarier i hela den engelsksprŒkiga vŠrlden. Men Ezekiel Šr samtidigt en lŠttillgŠnglig poet vars ofta ŒskŒdligt berŠttande dikter har en bred lŠsekrets.

Sammanlagt gav han ut sju diktsamlingar, dŠribland ÓThe Unfinished ManÓ 1960 och ÓHymns in DarknessÓ 1976. ÓLatter -Day PsalmsÓ, 1982, blev den sista.

Ezekiel skrev ocksŒ dramatik, kritik och essŠer och šversatte poesi frŒn marathi till engelska. r 1990 gav han ut ÓAnother IndiaÓ, en tongivande antologi med indisk poesi och prosa.

PŒ svenska finns tre dikter av Ezekiel i diktantologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009). Tidigare har enstaka svenska tolkningar publicerats i bland annat LyrikvŠnnen 1982:3.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm