Dilip Chitre

av Tomas Lšfstršm

 

Dilip Chitre fšddes 1938 i Baroda, som pŒ den tiden var en sjŠlvstŠndig furstestat i Brittiska Indien, idag delstaten Gujarat. Hans far hade ett litet tryckeri, och Dilip var Šldst av sju syskon. Familjen flyttade senare till Bombay.

Den mŒngsidige Chitre blev med tiden en vŠlkŠnd profil inom den moderna indiska litteraturen och gick sin egen vŠg oberoende av litterŠra trender och moden. Han Šr mest kŠnd som poet – han skrev dikter bŒde pŒ marathi och engelska – men han var dessutom prosafšrfattare, kritiker, mŒlare, skulptšr, tidskriftsredaktšr och journalist. Han har ocksŒ gjort viktiga insatser som šversŠttare och dokumentŠrfilmare.

Ett par Œr i bšrjan av 1960-talet arbetade Chitre som lŠrare i Etiopien. ren 1975–76 medverkade han i Iowa-universitetets International Writing Programme i USA. €ven senare har han under kortare perioder undervisat vid europeiska och amerikanska universitet.

Tillsammans med poeten Arun Kolatkar startade han 1954 tidskriften Shabda. Han var en av initiativtagarna till Little Magazine Movement pŒ 1960-talet. (Little Magazines Šr fristŒende litterŠra tidskrifter som publicerar modern indisk poesi.) PŒ 80-talet var Chitre ledare fšr The Indian Poetry Library vid det statliga kulturcentret Bharat Bhavan i Bhopal. (Hans ende son Ashay dog i gaskatastrofen i Bhopal 1984.)

Under slutet av sitt liv var Dilip Chitre bosatt i Bombay och Pune. Han dog 2009.

Dilip Chitre utgav ett tjugotal bšcker, mest poesi, och mest titlar pŒ marathi.

Han var mycket produktiv som poet och sŒg sin lyrik som en sorts brukspoesi – eller som han sjŠlv formulerade det: en Óslit-och-slŠngÓ-poesi – avsedd fšr nuet, inte fšr litteraturhistorien. Det Šr en poesi som blandar hšgt och lŒgt. Den varierar ocksŒ till innehŒll och form, dock mestadels med sjŠlvbiografiska utgŒngspunkter. Chitre har ett starkt engagemang fšr de fattiga pŒ samhŠllets botten, i Bombays slumomrŒden. Samtidigt finns en bred allmŠngiltighet i dikter om mŠnniskors vardag, om livets banaliteter och dšdens oundviklighet.

Han debuterade pŒ marathi med diktsamlingen ÓKavitaÓ 1960. Hans fšrsta samling med poesi pŒ engelska, ÓTravelling in a cageÓ, kom 1980. Marathipoesin finns samlad i ÓEkuna kavitaÓ, 1992 (och tvŒ fšljande volymer, den sista 1995). En engelsk samlingsvolym kom 2007: ÓAs is, where is: selected English poemsÓ.

Som šversŠttare frŒn marathi till engelska uppvisade Chitre ett brett register, alltifrŒn klassiska mystiker och filosofer som Tukaram och Jnandeva (1600- respektive 1200-talet) till den samtida rabulistiske poeten Namdeo Dhasal. Chitre Šr den ende indiske poet som belšnats med det betydelsefulla indiska litteraturpriset Sahitya Akademi Award bŒde som poet och šversŠttare.

Chitre regisserade en spelfilm, ÓGodamÓ (Varuhuset, 1983), skrev manus till ytterligare nŒgon film och gjorde, delvis i samarbete med den indiska fšrfattarorganisationen Sahitya Akademi, flera dokumentŠrfilmer, bland annat portrŠtt av samtida poetkollegor som Arun Kolatkar och K N Daruwalla.

NŒgra av Dilip Chitres dikter finns i svensk šversŠttning, bland annat i tidskriften Horisont 1998:1 och i LyrikvŠnnen 1982:3. Hans lŒnga dikt ÓAmbulansfŠrdÓ, šversatt av Meta Ottosson, ingŒr tillsammans med fem andra dikter i antologin ÓInnan Ganges flyter in i nattenÓ (2009).

 

 

© TOMAS L…FSTR…M

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm