Amit Chaudhuri

av Tomas Lšfstršm

 

 

Amit Chaudhuri Šr en av de frŠmsta indisk-engelska fšrfattarna. Han fšddes i Calcutta 1962, vŠxte upp i Bombay och studerade litteraturvetenskap i England, fšrst i London, sedan i Cambridge, dŠr han skrev sin doktorsavhandling om D H Lawrence i bšrjan av 1990-talet (publicerad i bokform 2003). Han har undervisat i litteratur vid universitet i England, Tyskland och USA och Šr sedan 2005 professor i samtida litteratur vid University of East Anglia i England. Han blev 2009 invald i Royal Society of Literature.

Chaudhuri Šr ocksŒ en framstŒende sŒngare pŒ sŒvŠl bengali som hindi inom den klassiska indiska musiktraditionen. Han har sedan 2004 upptrŠtt bŒde i Indien och utomlands tillsammans med en grupp musiker som framfšr en experimentell šst-vŠstlig musik. En CD med titeln ÓThis Is Not FusionÓ kom 2007.

Han debuterade som fšrfattare 1991 med romanen ÓA Strange and Sublime AddressÓ. Den har senare fšljts av fyra romaner: ÓAfternoon RaagÓ (1993), ÓFreedom SongÓ (1998), ÓA New WorldÓ (2002) och ÓThe ImmortalsÓ (2009). En novellsamling kom 2002, ÓReal TimeÓ. Chaudhuri har ocksŒ utgivit en diktsamling, ÓSt. Cyril Road and Other poemsÓ (2005).

Hans sparsmakade prosa har hyllats av kritikerna som jŠmfšrt honom med Tjechov. BŒde romanerna och novellsamlingen kŠnnetecknas av en finstŠmd impressionism med lyriska inslag. Det Šr inte handlingen utan snarare miljšskildringen och mŠnniskoteckningen som ger framstŠllningen form och skepnad. UtgŒngspunkten Šr ofta barndomsminnen frŒn Calcutta, och huvudpersonen Šr inte sŠllan en ung, osŠker man med en kŠnsla av frŠmlingskap i tillvaron. Chaudhuri gestaltar med avmŠtta och utsškta gester melankolin i mštet mellan det gamla och det nya Indien. I synnerhet i de senare romanerna finns emellanŒt indirekta kommentarer till samhŠllsutveckling och politiska hŠndelser.

Som kritiker medverkar Chaudhuri i vŠlkŠnda tidningar och tidskrifter som ÓTimes Literary SupplementÓ, ÓLondon Review of BooksÓ, ÓThe New YorkerÓ och ÓGrantaÓ. Han har publicerat lŠngre essŠer i kulturella Šmnen, ofta med postkolonial vinkling, av vilka en del finns samlade i urvalsvolymerna ÓSmall Orange FlagsÓ (2003) och ÓClearing a Space: Reflections on India, Literature and CultureÓ (2008).

Amit Chaudhuri har ocksŒ, delvis i polemik mot Salman Rushdie, redigerat en omfattande antologi med texter av moderna indiska fšrfattare, ÓThe Picador Book of Modern Indian LiteratureÓ (2001). Han har en helt annan bredd vad gŠller urvalet sprŒk och fšrfattare Šn vad Rushdie hade i sin antologi.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm