Ruskin Bond

av Tomas Lšfstršm

 

 

Ruskin Bond fšddes 1934 i Kasauli i Himachal Pradesh i nordvŠstra Indien. Hans far var engelsman och tjŠnstgjorde inom Royal Air Force under andra vŠrldskriget. NŠr Ruskin var Œtta Œr gammal skilde sig fšrŠldrarna och modern gifte om sig med en indier frŒn Punjab. Strax dŠrpŒ dog fadern i malaria och gula febern och Ruskin placerades hos sina farfšrŠldrar i Dehra Dun dŠr han vŠxte upp. Han har studerat och varit bosatt i bland annat Simla och London. Han bor numera, sedan mŒnga Œr, i Mussoorie i norra Indien.

Bonds fšrfattarskap, helt och hŒllet pŒ engelska, Šr i hšg grad pŒverkat av minnen frŒn uppvŠxtŒren pŒ olika hill stations i Himalaya. (Hill stations Šr orter uppe i bergen dit engelsmŠnnen drog sig tillbaka under sommarens hetta.)

Hans debutroman, ÓThe room on the roofÓ, skrevs nŠr han var sjutton Œr men publicerades fšrst nŒgra Œr senare, 1957. Den har fšljts av flera romaner, dŠribland ÓVagrants in the valleyÓ och ÓA flight of pigeonsÓ, en lŒng rad novellsamlingar, Œtskilliga diktsamlingar och ett trettiotal barn- och ungdomsbšcker. Som ungdomsfšrfattare har Bond lŠnge varit sŒ gott som ensam i Indien. Ett urval av hans noveller (och nŒgra utdrag ur romanerna) finns samlade i ÓDelhi is not far: The best of Ruskin BondÓ (1995). Samlingens beršmda titelnovell, ÓDelhi is not farÓ, med en bisexuell man i huvudrollen, publicerades ursprungligen redan 1960.

Ruskin Bond Šr en outtršttligt produktiv fšrfattare. Hans litterŠra stil Šr elegant men samtidigt enkel och okomplicerad. Temat Šr vanligtvis det lilla samhŠllets mŠnniskor och deras vardagsŠventyr och miljšn utgšrs av natur och samhŠlle i de bergstrakter i norra Indien dŠr han tillbringat merparten av sitt liv. Flera bšcker handlar just om bergens speciella miljš och vŠxtlighet, blommorna, trŠden och de Œterkommande monsunregnen.

Utšver de mŒnga novellsamlingarna och de andra skšnlitterŠra verken har Bond publicerat essŠsamlingar, reseskildringar och sjŠlvbiografiska tillbakablickar. ÓScenes from a WriterÕs LifeÓ (1997) Šr en skildring av barndomen och uppvŠxten i anglo-indiska miljšer. EssŠer och artiklar, men ocksŒ noveller och dikter, finns samlade i ÓRain in the mountainsÓ (1994). ÓThe Lamp is LitÓ (1998) rymmer bland annat utdrag ur fšrfattarens dagbšcker.

Ruskin Bond har ocksŒ utgivit samlingar med indiska folksagor och redigerat antologier med berŠttelser fšr barn.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm