Bhabani Bhattacharya

av Tomas Lšfstršm

 

 

Bhabani Bhattacharya betraktas som en av de frŠmsta engelsksprŒkiga berŠttarna i efterkrigstidens Indien. Han fšddes 1906 i Bhalgapur i Bengalen och studerade fšrst i Indien – Patna och Bombay (engelsk litteratur) – och dŠrefter i London. I slutet av 20-talet bšrjade han medverka i brittiska tidningar, till exempel Manchester Guardian och The Spectator. Under Œren i England gjorde han ocksŒ omfattande resor i Europa. Han utgav 1932 en šversŠttning frŒn bengali till engelska av Rabindranath Tagores The Golden Boat. NŒgra Œr senare ŒtervŠnde han till Indien, dŠr han sedan var verksam som journalist. Han dog 1988.

Bortsett frŒn en ungdomsberŠttelse pŒ bengali, ÓMouchakÓ, har Bhattacharya skrivit alla sina bšcker pŒ engelska. Han influerades tidigt av sŒvŠl Tagore som Mahatma Gandhi, och hans genomgŒende realistiska fšrfattarskap Šr i likhet med till exempel Mulk Raj Anands prŠglat av starkt socialt engagemang.

Det gŠller inte minst hans fšrsta roman, ÓHunger och lŠngtanÓ (ÓSo Many Hungers!Ó), som betecknande nog publicerades samma Œr som Indien blev sjŠlvstŠndigt, 1947. (Den kom i svensk šversŠttning 1953.) Romanens huvudperson Šr den fattiga byflickan Kajoli, och till en bšrjan centreras handlingen kring henne och hennes familj. LŠngre fram flyttas scenen till Calcutta. BerŠttelsen – som stŠllvis formar sig till ett dokumentŠrt reportage – utspelar sig mot bakgrund av Indiens kamp fšr frihet och oberoende, inte minst under andra vŠrldskriget. Den Šr ocksŒ en skakande redogšrelse fšr hungerkatastrofens i Bengalen Œren kring 1943 och svartabšrshandeln och korruptionen i dess spŒr.

ÓMusic for MohiniÓ kom 1952, en skildring av hur en modern ung kvinna tvingas acceptera ett fšrnedrande arrangerat Šktenskap. I romanen ÓHe Who Rides a TigerÓ (1954) gŒr Bhattacharya till angrepp mot kastsystemet. Boken handlar om smeden Kalo som blir anklagad fšr stšld men hŠmnas genom att lŒtsas vara brahmin (den hšgsta kasten) och skaffa sig en position som prŠst i hindutemplet.

ÓShadow from LadakhÓ (1966) utspelar sig i skuggan av det kinesiska anfallet mot Indien i Himalaya 1962, ett trauma som skakade den indiska nationen. (De kinesiska trupperna drogs sedermera tillbaka.) IdŽmŠssigt diskuterar romanen motsŠttningen mellan det moderna indiska samhŠllet och Gandhis hantverksideal. Skildringen centreras kring kŠrleksfšrhŒllandet mellan den USA-utbildade utvecklingsoptimisten Bhaskar, teknolog frŒn ÓStŒlstadenÓ, och den vackra Sumita frŒn de inhemska traditionernas Gandhigram.

Bhattacharya har ocksŒ skrivit historiska och kulturhistoriska verk och biografier šver Tagore och Gandhi.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm