Vaikom Muhammad Basheer

av Tomas Lšfstršm

 

 

Vaikom Muhammad Basheer fšddes 1908 i en muslimsk familj i Thalayolaparambu i trakten av Vaikom i Kerala i sydvŠstra Indien. Fadern hade varit timmerhandlare men fšrlorat sina tillgŒngar och familjen levde i stor fattigdom.

Basheer – hans fšrnamn anvŠnds sŠllan – gick fšrst i en muslimsk koranskola men sattes sedan i en skola dŠr han lŠrde sig engelska. Ett mšte med Mahatma Gandhi vid mitten av 1920-talet ledde till att han engagerade sig i satyagraha-ršrelsen, icke-vŒldskampen mot det engelska kolonialstyret.

LŠngre fram anslšt han sig till mer militanta grupper, skrev artiklar i nationalistiska tidningar och fŠngslades fler gŒnger. Han gick under jorden och fŠrdades under mŒnga Œr omkring i Indien, Afghanistan och arablŠnderna. Han levde en tid bland hinduiska vishetslŠrare i Himalaya och tycks periodvis ha arbetat som astrolog, frukthandlare, hotellmanager, engelsklŠrare och butiksbitrŠde.

SŒ smŒningom ŒtervŠnde han hem och etablerade sig som journalist och bokhandlare. Han publicerade sin fšrsta prosatext i slutet av 1930-talet, gav ut sin fšrsta bok 1943 och slog igenom som fšrfattare med kortromanen ÓMorfar hade en elefant!Ó som kom ut 1951.

LŠngre fram pŒ 1950-talet flyttade han till staden Kochi (Cochin) dŠr hans lilla bokhandel blev ett litterŠrt centrum. Problem med alkohol ledde till psykoser och i flera Œr var Basheer intagen pŒ mentalsjukhus. Dock tillfrisknade han, gifte sig 1958 och fick tvŒ barn. Han slog sig ner i Beypore i norra Kerala dŠr han levde ett stillsamt liv och tog emot de vŠxande skarorna av beundrande lŠsare sittande i sin vilstol pŒ gŒrden. ÓSultanen av BeyporeÓ, som han kallades, dog i ett astmaanfall 1994.

Basheer Šr en av Keralas mest Šlskade fšrfattare. Legendarisk redan i sin livstid skildrade han vardagslivet i muslimernas Kerala med vŠrme, humor och detaljrikedom. Viktig var ocksŒ hans šppna attityd till de olika religionerna i Indien. Han vŠnde sig mot all form av fanatism och trŒngsynthet.

Han var en folklig berŠttare, och prosan i hans mestadels sjŠlvbiografiska berŠttelser – ofta i form av korta romaner eller lŒnga noveller (novellas) – ligger nŠra det dialektala talsprŒket. Med tiden har han šversatts till andra indiska sprŒk, och han har ršnt stor uppskattning ocksŒ utanfšr Kerala. Han rŠknas idag som en av de viktigaste fšrfattarna i 1900-talets Indien.

Basheer gav ut ett trettiotal bšcker mellan 1943 och 1992. Hans samlade verk pŒ malayalam kom i tvŒ volymer 1992: ÓBasheer: Sampoorna KrithikalÓ.

Flera av hans noveller handlar om spšken, vŒlnader och švernaturliga hŠndelser, fšreteelser som har stort utrymme i Keralas kultur och litteratur šverhuvudtaget. Andra texter Šr skrivna under hans fŠngelsetillvaro, eller handlar i varje fall om fŠngelsmiljšn. SŒ till exempel den beršmda novellen ÓMathilukalÓ (Murar) som handlar om en manlig och en kvinnlig fŒnge som lŠr kŠnna varandra genom att samtala genom en spricka i fŠngelsemuren. ÓMathilukalÓ filmatiserades av regissšren Adoor Gopalakrishnan 1955.

Men den viktigaste delen av Basheers fšrfattarskap Šr nog ŠndŒ de sjŠlvbiografiska vardagsskildringarna. NŒgra av de frŠmsta finns pŒ engelska, bland annat de tre som šversatts till svenska i samlingsvolymen ÓUnder mangotrŠdetÓ 2006: ÓUnder mangotrŠdetÓ (1944), ÓMorfar hade en elefant!Ó (1951) och ÓPattummas getÓ (1959).

TitelberŠttelsen ÓUnder mangotrŠdetÓ handlar om Suhra och Majid som Šlskat varandra sedan barndomen men med tiden glider allt lŠngre bort frŒn sina gemensamma oskuldsfulla minnen. I ÓMorfar hade en elefant!Ó portrŠtteras Kunjupattumma, en ung flicka vars familj lever pŒ minnen av en fšrgŒngen storhet, symboliserad av morfaderns mer eller mindre mytiska elefant. ÓPattumas getÓ Šr en fŠrgrik och humoristisk berŠttelse om Basheers egen storfamilj med dess kaotiska friktioner och motsŠttningar.

PŒ svenska finns ocksŒ novellen ÓDen vŠrldsberšmda nŠsanÓ, i tidskriften Karavan 2008:3.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm