Aravind Adiga: Mellan attentaten

 

De fšrtrycktas vrede

av Tomas Lšfstršm

 

 

Kittur ligger pŒ den indiska vŠstkusten mellan Goa och Kozhikode. Staden har 193 432 invŒnare (enligt folkrŠkningen 1981). De flesta Šr hinduer, men 15 procent Šr muslimer och de kristna Šr ungefŠr lika mŒnga. En fjŠrdedel Šr hšgkastiga (brahminer mest), 30 procent hšr till olika ÓunderpriviliegieradeÓ kaster och 9 procent Šr daliter (fšrut kallade ÓkastlšsaÓ eller ÓoberšrbaraÓ). 89 invŒnare fšrklarar sig vara utan religion eller kast.

SΠbeskrivs orten Kittur i Aravind Adigas novellsamling Mellan attentaten.

Ty det viktigaste man bšr kŠnna till om detta Kittur, eller om Indien i allmŠnhet, Šr, menar Adiga, kastsystemets hierarkiska struktur, detta till synes outplŒnliga mšnster som vidmakthŒller samhŠllet och omšjliggšr fšrŠndring.

Kastsystemet var ett grundtema ocksŒ i Adigas debutbok, romanen Den vita tigern, berŠttelsen om Balram Halwai, en fattig chaiwallah frŒn landet, som arbetar sig upp genom det moderna Bangalores politiska och ekonomiska maktkorridorer med hjŠlp av lurendrejeri, mutor och mord, en ganska obehaglig men samtidigt humoristiskt berŠttad historia.

Aravind Adiga fšddes i Madras 1974 men har studerat i England och USA och bland annat arbetat som ekonomijournalist pŒ Financial Times. Han fick Bookerpriset fšr sin debutbok 2008. Enligt uppgift var Mellan attentaten den fšrsta bok han skrev, men Den vita tigern var den fšrsta som kom ut.

Kittur finns inte i verkligheten, staden Šr pŒhittad, likt andra fiktiva orter i den indiska litteraturhistorien, som R K Narayans Malgudi. Men den kunde ha funnits, och det mesta av det Adiga berŠttar i de fjorton delvis sammanhŠngande novellerna i Mellan attentaten kunde ha hŠnt.

Alla bokens kapitel inleds med en kort introduktion pŒ prudentligt resguidesprŒk: ÓMot bakgrund av stans rika historia och naturskšnhet, och mŒngfalden av religioner, klaner och sprŒk, Šr minst en veckas vistelse att rekommendera.Ó

Det finns ocksŒ en kronologi som omfattar perioden mellan de tvŒ politiska attentat som utgšr skildringens tidsramar, mordet pŒ premiŠrminister Indira Gandhi 1984 och mordet pŒ hennes son och eftertrŠdare Rajiv Gandhi 1991.

Och pŒ kartan i bokens bšrjan kan man lokalisera de platser dŠr berŠttelserna utspelar sig: affŠrsgatan Umbrella Street, Bunders hamnkvarter, biografen Angel Talkies, jŠrnvŠgsstationen, Lighthouse Hill, Kittama Devi-templet, St. AlfonsoÕs BoysÕ High School and Junior College É

Var och en som rest i Indien kommer att kŠnna igen sig.

Men bakom de hurtiga guidebokskulisserna dšljer sig de fattigas tillvaro av smuts, hunger, vŒld och korruption, ett fšrtvivlans kretslopp utan slut.

Samtidigt finns det en folklig bas av solidaritet och medmŠnsklighet. Och de mŠnniskor Adiga portrŠtterar, med stor nŠrhet och ŒskŒdlighet, Šr egentligen inga uppgivna offer utan individer som kŠmpar fšr att fšrbŠttra tillvaron.

Adiga berŠttar om Ziauddin och Jayamma, om rikshafšrare och teservitšrer, om busskonduktšrer, tamilska tjŠnsteflickor och fšrsŠljare av falska Nike-skor och verkningslšsa mediciner mot kšnssjukdomar.

Chennaya glšmmer jag aldrig, rikshafšraren som varje dag kŠmpar sig uppfšr Lighthouse Hill med sin transportcykel. En dag inser han att han Šr tjugonio Œr och om han lever tills han blir fyrtio kommer han att vara ett skelett och han kommer aldrig att ha rŒd att kšpa en egen riksha.

ÓVarje varv av hjulet raserade och hšll tillbaka honom. Varje gŒng han cyklade drev han livets hjul baklŠnges, malde sšnder muskler och fibrer till den massa de skapats av i hans mors skšte. Han omintetgjorde sig sjŠlv. Plštsligt, mitt i trafiken, stannade han och klev av cykeln, slagen av den enkla och tydliga tanken: Jag kan inte fortsŠtta sŒ hŠr

Aravind Adiga lyckas gestalta bŒde orŠttvisorna och de fšrtrycktas vrede i denna mšrka, lysande och bitvis mycket roliga skildring av Kitturs indiska mikrokosmos. 

Eva Mazetti-Nissens šversŠttning flyter bra, med fyndiga ordval, som nŠr lille Ziauddin fšrsŠkrar sin arbetsgivare i te-och-samosa-stŒndet Ideal Store att han inte kommer att gšra nŒgot ÓfuffensÓ.

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

Aravind Adiga: Mellan attentaten. Sv švers Eva mazetti-Nissen. Brombergs, 2010. (Between the Assassinations, 2008.)

 

 


Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm