Bama

av Tomas Lšfstršm

 

 

Bama fšddes 1958 i en kristen lantarbetarfamilj i byn Puthapatti i Virudnagar i sšdra Tamil Nadu. Hon heter egentligen Faustina Mary Fatima Rani; Bama Šr hennes fšrfattarnamn. Hon tillhšr en slŠkt av jordlšsa daliter, det vill sŠga ÓoberšrbaraÓ eller ÓkastlšsaÓ, och hon vŠxte upp under svŒra fšrhŒllanden.

Hon fick dock mšjlighet att gŒ i skolan, och undervisade en tid som lŠrare. Tjogosex Œr gammal anslšt hon sig till ett romersk-katolskt kloster fšr att som nunna fŒ mšjlighet att utbilda sig vidare, gšra sociala insatser och arbeta med barn. Men klosterdiciplinen tycks inte ha passat henne, och i bšrjan av 1990-talet švergav hon livet som nunna.

Fšraktad som ÓkastlšsÓ av samhŠllet och fšrdšmd av kyrkan fšr sitt avhopp frŒn klostret hade hon mycket begrŠnsade mšjligheter att fŒ nŒgot arbete. Det var dŒ hon bšrjade skriva. Liksom mŒnga andra daliter debuterade hon med en sjŠlvbiografisk barndomsskildring pŒ tamil. Den har senare fšljts av fler bšcker.

Bama undervisar idag pŒ en skola i Kanchipuram nŠra Madras i Tamil Nadu.

Den sjŠlvbiografiska debutboken ÓKarukkuÓ kom ut 1992 och mottogs mycket positivt. Den handlar om Bamas barndom och uppvŠxt pŒ landsbygden i Tamil Nadu, om samhŠllets orŠttvisor och fšrtrycket av daliterna. Boken rymmer stark samhŠllskritik men ocksŒ en mycket fin skildring av landskapet kring hennes barndomsby. De inledande orden har ofta noterats av litteraturkritikerna: ÓVŒr by Šr mycket vacker.Ó

ÓKarukkuÓ uppmŠrksammades inte bara fšr sitt innehŒll, utan ocksŒ fšr Bamas sjŠlvstŠndiga sŠtt att anvŠnda det tamilska sprŒket. Hennes nyskapande grammatik och talsprŒkliga ordvŠndningar kom att pŒverka inte bara dalitlitteraturen utan litteraturen pŒ tamil šverhuvudtaget. Boken šversattes till engelska av den framstŒende indisk-engelska šversŠttaren Lakshmi Holmstršm 2001, vilket ledde till att Bama fick litteraturpriset Crossword Book Award och med en gŒng framstod som en av de intressantaste dalitfšrfattarna i Indien.

Hennes andra roman, ÓSanghatiÓ, kom 1994 (pŒ engelska ÓEventsÓ, 2009), med fokus pŒ en grupp kvinnor. Den fšljdes ett par Œr senare av en novellsamling, ÓKisumbukkaranÓ (1996, pŒ engelska ÓHarum-Scarum SaarÓ, 2006): tio berŠttelser med burlesk humor och besk men inlindad kritik av jordŠgarna.

r 2008 kom Bamas tredje roman, ÓVanmamÓ (Šven den finns pŒ engelska, med titeln ÓVendettaÓ). Temat i denna berŠttelse Šr rivaliteten och konflikterna mellan tvŒ dalitkaster, Pallar och Parayar, i byn Kandampatti. OcksŒ hŠr Šr Bamas sprŒkbehandling sŠrprŠglad, och detaljrikedomen i miljš- och naturskildringen Šr pŒfallande.

Ett avsnitt ur romanen ÓKarukkuÓ finns pŒ svenska, i antologin ÓBerŠttelsen pŒ min ryggÓ (2006).

 

 

© TOMAS L…FSTR…M 2010

 

 

 

Indiska bokrecensioner | Indiska Biblioteket | Indiensidan | Transit/Tomas Lšfstršm