Mölndals kristna samarbetsråd (MKS)

Mölndals Kristna samarbetsråd

 

 

 

Adresslista  okt 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församling

 

Tele/fax,/e-mail

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fässbergs församling

exp.

761 93 00

 

 

 

 

Terrakottagat. 3 B

 

fax

87 63 09

 

 

 

 

Box 53

 

 

mobil

 

 

.

 

 

431 21 Mölndal

 

e-mail

annar.aas@svenskakyrkan.se

 

 

Kh. Annar Aas

 

tel.

 kyrkoh.031-7619411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölndals frikyrkoförsamling

 

 

 

 

 

 

Bifrostkyrkan Lantbruksgatan 2

exp

272421/pastor 272437

 

 

 

 

431 37 Mölndal

 

Fax

277234/ mobil 0708292919

 

 

 

 

Pastor Håkan Fermergård

e-mail

hakan.fermergard@bifrostkyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sionförsamlingen/Pingstkyrkan     exp

275700, 270995

 

 

 

Baazgatan 9 431 61 Mölndal

fax

875937, 270995

 

 

 

Förest. Ivar Gustavsson

e-mail

ivar@math.chalmers.se

 

 

Pastor: Anders Jansson

e-mail

anders.jansson@crossnet.se

 

 

Ungdomspastor Henrik Rangsjö

Tel.mob 0768397360

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

pergamonn@hotmail.com

 

 

Barn och familjepastor

 

 

 

 

 

 

Anette Hellekant-Långs

tel mob. 0705335443

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

anette_hellekant_langs@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frälsningsarmén

 

 

 

 

 

 

 

Kvarnbygat. 6

 

e-mail

birgitta.cederholm-nilsson@fralsningsarmen.se

 

431 34 Mölndal

 

 

tel. 270136 mob.:0739206461

 

 

Kårledare: Birgitta Cederholm Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stensjöns församling

exp.             761 93 00

 

 

 

Gunnebogat 18

 

fax

746 48 11

 

 

 

 

431 66 Mölndal

 

hemsida

www.svenskakyrkan.se/stensjon

 

kh Stefan Risenfors

 

tel.

761 94 61 bost.86 48 02

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

stefan.risenfors@svenskakyrkan.se

 

 km. Morgan

Sörqvist

 

 e-mail

morgan.sorqvist@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 tel. 761 94 62

 

 

 

 

Korskyrkan

 

exp.

18 87 37

 

 

 

 

Salemförsamlingen

 

e-mail

kontakt@korskyrkan-molndal.se

 

 

Krokslättsgat. 10

 

hemsida

http://www.korskyrkan-molndal.se

 

 

431 67 Mölndal

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Inger Rosdahl

tel.

se ovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kållereds församling

exp

 

 

 

 

Kyrkoh. Box 34

kh.Lars Nord

 

tel

761 93 71

 

 

 

 

42821 Kållered

 

e-mail

lars.nord@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kållereds missionsförsamling

exp

795 28 45

 

 

 

 

Pastor Ingrid Svensson
Heljeredsvägen 2

 

e-mail

ingrid.svensson.missionskyrkan@telia.com

 

 

 

 

428 37 Kållered

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kållereds metodistförsamling

exp

795 29 00

 

 

 

Pastor Tommy Ek      

 

Gamla riksvägen 75 e-mail  thommy.ek@metodistkyrkan.se

 

428 30 Kållered  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanneskyrkan

 

exp.

99 68 60

 

 

 

 

Annestorpsvägen 29

 

fax

99 00 87

 

 

 

 

437 33 Lindome

 

e-mail

 

 

Pastor Ammi Floberg

bost.

99 09 63

 

 

 

 

 

 

 

mobil

0706 - 99 01 23

 

 

 

Ungdomsledare Emelie Glamheden

jk@johanneskyrkan.nu

 

 

 

 

 

Tel

 0709957820

 

 

 

 

 

Lindome församling

 

 

 

 

 

Box 171

 

 

exp.

99 68 60

 

 

 

 

437 22 Lindome

 

fax

99 68 79

 

 

 

 

 

 

 

hemsida

www.svenskakyrkan.se/Lindome

 

kh. Staffan Tobjörk

 

e-mail

staffan.tobjork@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

bost./exp

99 68 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Lindskog

MKS ordf.

bost.

27 37 42

 

 

 

 

Kakelösagat. 63

 

e-mail

t.gunnarlindskog@telia.com

 

 

431 44 Mölndal

 

fax

27 37 42

 

 

 

 

Prost

 

 

mobil

0708-273742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Rödholm

Sjukhuskyrkoutskottets ordf.

 

 

 

 

Rågkornsgat 166

 

tele/fax

27 45 71

 

 

 

 

431 40

Mölndal

 

e-mail

o.rodholm@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Nodlycke kassör tel 270028

 

 

 

 

Fallströmsgat. 17   e-mail nodlycke@glocalnet.net

 

 

431 41 Mölndal      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukhuskyrkan

 

exp.

343 13 54

 

 

 

 

Mölndals sjukhus

 

fax

343 18 65

 

 

 

 

 

 

 

personsök. 0746/433053

Sjukhuspräst Klas Hermansson

Roland Stahre

 

tel bost.

96 24 22

 

Sjukhuspastor  Frikyrkorna

 

 

 

Main log AB 65 87 15

 

 

 

 

 

 

e-mail

roland@confide.se

 

 

 

 

 

mobil

073-3445858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor MKS

 

 

 

 

 

 

 

Lars Westerlind

 

tel.995589

 

 

 

 

Ängskavlevägen 17

 

 

 

 

 

 

 

437 42 Lindome

 

email

westerlind@mbox301.swipnet.se

 

       

 

     

 

             

 

         

 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka