HIN XET


Li xwarê, li ser kurdan hin xetên bikêrhatî hene, fermon bi hêviya ku bi dilê we bin:

Xetên kurdan
Hin xetên kurdan
Xanepera Arif Zêrevanî Xeteka hêja ya ziman, kultur û hunera kurdan.
Xanepera Mehdi Çýlgýn Xeteka kurdî ya kulturî
Soc.culture.kurdish Ev navnîþana grûba guftûgoyê ye ku li ser kurdan têkirin.


PARTIYÊN KURDAN

PDK
YNK
DKP

PSK
PKK