Mînyaturên kurdan

Ev mînyatur ji Þerefnameya destxet a Þeref Xanê Bedlîsî hatine wergirtin. Ji bo agahdariya fireh li virê binêre./Bu minyatürler Þerfhan Bedlisi'nin ilk elyazma Þerfnamesinden alýnmýþtir. Fazla bilgi için buraya týklatýn.

Mînyatur 1: Manzareyek ji nêçîrê li Hekariyê
Mînyatur 2: Dagirkirina Kela Dizê
Mînyatur 3: Amediye
Mînyatur 4: Cizîra Botan û Mem ûZîn
Mînyatur 5: Dibistaneke bijîþkiyê li Amediyê
Mînyatur 6: Meclisa mîrê Botan
Mînyatur 7: Kela Hesenkêfê
Mînyatur 8: Bajarê Hesenkêfê
Mînyatur 9: Kela Egilê
Mînyatur 10: Egil
Mînyatur 11: Bajarê Hîzanê û avasazî
Mînyatur 12: Hîzan
Mînyatur 13: Nexweþiya Demargiriyê
Mînyatur 14: Abloqa Kela Bedlîsê ji bal Akkoyunluyan ve
Mînyatur 15: Meclisa Mîr Þeref Xanê IV-ê
Mînyatur 16: Þah Tahmasb li bajarê Xelatê
Mînyatur 17: Sultan Osman
Mînyatur 18: Þerê Edirneyê
Mînyatur 19: Sultan Muhamed Fatîh û Îstanbûl
Mînyatur 20: Þerê Çaldiranê