Qasî ku ez dibînim
Di vê rûpelê de hûn dikarin dîtinên min ên li ser bûyerên rojane bixwînin.

Mûrad Ciwan 

 Nivîsarên bi kurdî
 Türkçe makaleler
Dün Leyla Zana bugün Merve Kavakçý 02/05/1999