Ahmedê Xanî jiyan, bîr ûbawerî û berhemên wî

Naverok

Pêþgotin
Xebatên li ser Ahmedê Xanî û berhemên wî
Bibiranînên 300 saliyê
Jiyana Ahmedê Xanî
Berhemên Ahmedê Xanî
Mem û Zîn
Nûbara Biçûkan
Eqîda Îmanê
Eqîdeya Îslamê (Fî Beyanî Erkani'l-Îslamî)
Fî Beyanî Erkanî Îslam
Þiîr û xazelên wî
Dewra Ahmedê Xanî û kurdeweriya wî
Di nîvê 2-yan ê sedsala 17-an de rewþa cîhanê
Kurdistana dema Xanî
Kurdeweriya wî
Mîrîtî, Hukumdarî
Bîr û baweriyên Xanî yên felsefî û tesewwufî
Îrada kull'î û ya cuz'î
Di berhemên Ahmedê Xanî de dualîzm
Pirsa "ruh" û ´beden"ê
Ahmedê Xanî, li hemberî baweriya Mutezîleyê
Þêla Xanî li hember Rafizîtî û Xaricîtiyê
Li nik Ahmedê Xanî Tesewwuf
Ahmedê Xanî û Îmamê Xezalî
Peywendiyên jin û mêran evîn û erotizm
Evîn û erotîzm
Þiîr û xezelên Ahmedê Xanî
Þîr û xazel
Fî Beyanî Erkanî Îslam
Ji Nûbara Biçûkan:
Ji Nûbara Biçûkan:
Fî Beyanî Erkaniíl-Îslamî
[EQÎDA ÎSLAMÊ]
Mem û Zîn kengî jiyane
FERHENGOK
Bîblîyografya