RÛPELÊ PIRTÛKAN

Türkçe Açýklamalý
Kürtçe Gramer
(Kurmancî Lehcesi)Ahmedê Xanî

-jiyan, berhem û bîr û baweriyên wî