Türkçe açýklamalý

Kürtçe Dilbilgisi
(Kurmanc Lehcesi)
Mûrad CIWAN

 

 

Bu çalýþma daha önce kitap olarak hazýrlandý
ve 1992 -de Jîna Nû yayýnlarý arasýnda Stockholm´de yayýnlandý.
Önünüzdeki internet sayfalarýna alýnmýþ olan yeni çalýþma
bu kitabýn gözden geçirilmiþ yayýnýdýr. Kitabýn internete elýnýþý tamamlanmamýþtýr.Mûrad Ciwan

Içindekiler
önsöz
1-Kürt dili
2-Kürt alfabesi
3- Sözcük(Peyv)
4- Isim(Nav)
5- Sýfat(Hevalnav)
6- Zamir(Cînav)
7- Fiil(kar)1
8- Fiil(Kar)2
9- Edat(Daçek)
10- Zarf(hevalkar)
11- Baðlaç(Gîhanek)
12- ünlem(Bangnîþan)
13- Sayý adlarý(Hejmarnav)
14- Tamlamalar(Tarîfkarî)
15- Cümle(Komek/Hevok)1
16- Cümle(Komek/Hevok)2
17- Dipnotlar
18- Yararlanýlan kaynaklar