Yek û yek

Yek û yek
Teyrikê belek
Zaza bilbil
Dermanê dil
Þekir û þemal
Wê li ber çema
Çemê beqê
Av tê nema
Ez kuncî
Tu kuncî
Ser textikê
Birincî.

(Kerboran)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN