Yekonekê

Yeko yeko yekonekê
Gula xanê
Wer tîzanê
Totre mijo
Arê gijo
Heba tirî
Du þengilî
Þam û þe ye
Gul hine ye
Yek li min e
Bîst li te ye

(Silîva/diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN