Yekê Yekanê

Yekê yekanê
Dê bistano
Qulo çepo
Çepilmijo
Xana gijo
Heba tirî
Malê me ye
Þamiþe ye
Xulxule ye
Bîst li te ye

(Têrka/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN