Yek bi yek

Yek bi yek
Dudu b' dudu
Sisê b' sisê
Çeqla fisê
Mamê dinê
Bi kevirê sînê
Di ber ra çûm û
Di ber ra hatim
Elahû Ekber.

(Têrka/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN