Gumbla Gumbil

Yêkanekê
Davistanê
Xana xizê
Dotileynê
Malê min e
Malê te ye
Heba ce ye
Xulxule ye
Bîst li te ye.

(Di vê beþa 1-ê a jorîn de zarok piþk davêjin. Di beþa 2-yê de hem dilîzin û hem
jî van gotinan dibêjin.)

Gumbla gumbil
Axçî kunis(Axçîk û nis ? M.C.)
Gûwa beraz
Încikdas
Destekî ser destan e.

Lice/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi


Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN