YEKANEKÊ

Yekanekê
Dabistane
Azîzanê
Gula çepo
Çep hilmijo
Xana gujo
Gul hine ye
Bîst pere ye
Bîsta te ye.


Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN