Wîl didim

Wîl wîl wîl didim
Herdu çava kil didim
Kilê j' kilê buharê
Ava j' ava çinarê
Çinarîka qirþika
Kumê hirçê zêrîn e
Hirç elimye ser texta
Qeytana devê rex ta
Yê xwestî
B' dergistî.

(Kerboran)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN