Silo du nikilo

Silo silo du nikilo
Çû ser darê tirek kiro
Hat bin darê fisek kiro
Çû qereqolê gilî kiro
Hatî malê fedî kiro

(Gundê Quzîcaxkê/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN