Sulêmanê du nukil

Sulêmanê du nukil
Çû ser darê tirek kir
Hat bin darê fisek kir
Çû mehkemê deng nekir
Hat malê fedî kir.

(Devera Sultan Þêxmûs)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN