Sulêmanê du nikul

Sulêmanê du nikul
Çû ser darê tirkî kir
Hate xwarê fiskî kir
Çû mehkemê gilî kir
Çû camiyê fedî kir
Çû bajêr kara xwe kir
Heta hat jina wî mir.

(Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN