Þeqlo Beqlo

Þeqlo beqlo
Bi arê teqlo
Arê vingo
Peqê vingo
Ji ser mêwê pilqya.

(Erqenîn/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN