Sat Axa

Sat axa satil axa
Qon axa qantir axa
Hilifî millifî
Çar tilifîî
Ar tûtik berwar tûtik
Þêx Gêlani guhrûtik

(Qerejdax/Sêrek)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN