Sat Axa

Sat axa satil axa
Qûn axa qantir axa
Hillivî millivî
Çaq livî çaqil livî
Ar tûtik berwar tûtik
Þêx Gêlani devrûtik.

(Devera Siltan Þêxmûs)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN