Ro Vêket

Ro vêket
Mizgîn daket
Pisika xalo
Çortan dizî
Kir hebanê
Bir meydanê
Kevirê mermer
Xoce li ser
Elahû Ekber
Maka esker.

(Gundê Þêxuliyê /Sêrek)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi


Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN