HOPANÊ

Hopanê, hopanê
Kejiya min a panê
Avêt gola hanê
Gola han qamîþ e
Marî fîþe-fîþ e
Kekê min çawîþ e
Çawîþê biçûk e
Min jê´r anî bûk e
Bûka Hesen Begê
Sêva ser kulegê
Wê sêvê hiltinîm
Gulekê datînim
Gul gula hedadan
Derî li min radan
Çûm quncikê tarî
Teyrek tê´de dinalî
Çi teyrekî sil e
Tasa bi zengil e
Kuta binê dile
Deng diçû Mûsile
Mûsila helak e
Dest û pê þibak e
þibaka zêrîn e
Pêçîka zîvîn e
Heft qor digerrîne
Qorek temam nîne.
Min got:
‚‚ Teyro çi hewalê te ye?
Got:
‚‚ Perr û baskê min þikestiye.
Kirasê Fatma Nebî ye
Avêt ser derîye
Dizan ji xwe re biriye.
‚‚ Dizo, dizo bi ku de?
‚‚ Bi rêka deþtê de.
Þûr û mertal di ber piþtê de.

Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN