Hêkil Mêkil

Hêkil mêkil
Can û cêkil
Estiyê kewê
Li bin mêwê
Mêw qetiya
Ji hacika
Ji macika
Ev hêlin e
Ev paçika.

Silîva/Diyarbekir
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN