Hêkekê Hêcirekê
(Sat Axa)

Hêkekê hêcirekê
Tixbaþî bêlugbaþî
Ar tûtik berwar tûtik
Þêx Geylani guhrûtik.

(Gundê Quzîcaxkê/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN