Endilko

Endilko bavê Beko
Yek a min yek a keko
A keko tol bû çalê
A min ma heya salê.

(Têrka/Diyarbekir)
Yê berhev kir: Mustafa Gazi