Cihok Celalok

Cihok celalok
Tirmisîn hevalok
Çû ku birî
Sa biçirî
Çû ku mîz ke
Bûbû gîske
Çû axirê
Dizê qantirê
Çû kadînê
Dizê mihînê
Çû nadirê
Dizê kerê.

(Silîva/Diyarbekir
Yê berhev kir: Mustafa Gazi
Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN