Marþa tîpan

Em þagirt in, em dixwînin A B C
Nivîsandin, ew ji me re armanc e.
Tîpên me tev sî û yek in, Ç D E
Xweþî ev e bi zimanê kurdmanc e.

Ê F G H him rehet e him þêrîn
Î I J K xweþ dixwînim bi qîrîn
L M N O hê mayine hinên din
Gelî kurdan werin tev de bixwînin.

P Q R S Þ T Û U tu meyze
V W X ne, ez þaþ nakim yek levze
Heþt dengdêr in, heçî dengdar bîst û sê,
Riya ronî dibistan e, ma Y Z.

Qetranî /20 12 1943
Hisênê Emîn


VEGERE
Serê helbestan