Rojên heftê

Roj im, roj im duþembê
Pirr xebat e, sêþembê
Silav li te çarþembê
Pirr bi kêf im pêncþembê
Gellek xweþ e, roja înê
Tim lîstik e þembiyê
Hefteyek temam yekþembê.

Hesen MizgînVEGERE
Serê helbestan